subscribe to the RSS Feed

Vasten voor het klimaat

1 maart 2015

Fast4climateJongeren uit Luthers Amsterdam vasten vanaf aswoensdag tot Pasen voor het klimaat. Ze roepen anderen uit hun kerk en uit andere levensbeschouwingen en netwerken op om in te haken.  Het gaat hierbij zowel om leden van kerken als ook mensen met andere levensbeschouwingen zoals o.a. joden, moslims en boeddhisten.
Lees meer »

Symbolisch bloemschikken

25 februari 2015

De actuele brochure met bloemschikkingen voor de Veertigdagentijd en Pasen ligt voor u klaar. Gevolgd worden de lezingen in het oecumenisch leesrooster, met nadruk op de evangelielezing die verbonden wordt met de psalm van de zondag.
Lees meer »

Paus gaat stempel drukken op klimaattop

13 februari 2015
Paus Franciscus staat pal voor het milieu. In Parijs wil hij een stempel drukken op de VN klimaattop. Deze keer moet het lukken om een wereldwijd akkoord tot stand te brengen, dat de uitstoot van broeikasgassen aan banden legt. Dat zou het einde van het fossiele tijdperk kunnen inluiden, waartoe de bisschoppen afgelopen december in Lima al opriepen.
“Het is onze zonde”, zegt de Paus, “dat we de aarde exploiteren, zonder dat we haar toelaten ons te geven wat ze in zich draagt.”
Lees meer »

Van Parijs naar Parijs…

12 februari 2015

l_COP21aDit jaar begon met afschuwelijke en dramatische aanslagen in Parijs. Ze echoën nog volop door, in de media en in onze eigen gedachten. Als we een beetje van de schrik bekomen zijn, zal onze aandacht opnieuw naar de Franse hoofdstad worden getrokken. 
Lees meer »

Het klimaat verandert

6 februari 2015

Klimaat-verandertIn de aanloop naar de beslissende VN-klimaattop, eind 2015 in Parijs, vertellen mensen op de actiepagina van Ecokerk hoe het klimaat ook hen verandert.
Doe mee en zeg onze politici dat ze in Parijs moeten gaan voor een ambitieus, bindend en rechtvaardig klimaatakkoord.
Lees meer »

Evaluatie klimaatbeleid

18 januari 2015

l_CANHet Climate Action Network, Europa’s grootste samenwerkingsverband op gebied van klimaat en energie, heeft een rapport uitgebracht over de stand van zaken rond het klimaatbeleid van verschillende landen. Cijfermateriaal is kleurrijk verbeeld in grafieken en kaarten.


Lees meer »

Klimaatconferentie 2015

13 januari 2015

l_COP21aHet 21e wereldwijde klimaatoverleg, “COP 21“, vindt dit jaar plaats in Parijs tussen 30 november en 11 december. Om aan te geven waar het eigenlijk allemaal om gaat, even een filmpje. Twintig minuten genieten.

Lees meer »

Wanneer de tijd overloopt …

14 december 2014

KunstRegels
Wanneer de tijd

Overloopt van

Goedheid

Zal het leven

Het winnen van

De dood.

Laten we zo onze dagen vullen


Lees meer »