subscribe to the RSS Feed

CDA Duurzaamheidsberaad

25 mei 2015

l-CDAHet CDA-Duurzaamheidsberaad nodigt alle “groene” CDA-leden uit om met elkaar kennis te maken. Deze (eerste) bijeenkomst op 6 juni ’s middags in Utrecht wil CDA-leden bij elkaar brengen, die gaan voor Duurzaamheid: dat kan zijn vanuit interesse, professioneel of als portefeuillehouder. Doel is elkaar beter te leren kennen en weten te vinden, informatie uit te wisselen en het thema Duurzaamheid binnen het CDA zichtbaarder te maken.
Het CDA-Duurzaamheidsberaad bestaat nu nog uit Henri Bontenbal en Brendan de Graaf. Na de bijeenkomst zal de groep veel groter zijn.
Lees meer op www.cda.nl.

Grootschalige landbouw

17 mei 2015

De Nederlandse boer en politicus Sicco Mansholt was als minister en eurocommissaris van Landbouw na de Tweede Wereldoorlog groot pleitbezorger van grootschalige landbouw. In zijn nadagen kreeg hij spijt van zijn beleid. Op zijn sterfbed zou hij Vergilius’ klassieke lofzang Georgica hebben gelezen, waaruit hij lessen haalde over de verhouding van de mens tot de natuur.

De documentaire Georgica gaat in op de moderne landbouw in ons land. Wat motiveert de boer, welke keuzes heeft hij of zij zelf nog?
Kijk verder op http://bosrtv.nl/televisie/georgica [± 70 min.]

Een paar porties wind aub

8 mei 2015

l-winddelenDe Windcentrale is opgericht in 2010 met als doel om de transitie naar duurzame energie in Nederland te versnellen. Dit kan niet alleen voor particulieren maar ook voor bedrijven en organisaties waaronder kerken.

De Windcentrale deelt de energieproductie windmolens op in duizenden stukjes genaamd Winddelen. Elk Winddeel staat gelijk aan een opbrengst van 500 kWh per jaar. Iemand kan één of meerdere Windelen kopen. Alle Winddelers samen zijn eigenaar van de Windmolen. Bij Winddelers branden de lampen dus op stroom uit de eigen molen.

Lees meer over Winddelen op www.windcentrale.nl.

Zomerthema Benedictushof: Hortus terrae vivae

6 mei 2015

l-jvdbRondom de St.-Adelbertabdij heeft zich, vanaf haar heroprichting in 1935 een weelderige tuin ontwikkeld. In deze oase van groen heerst een serene rust. Omdat de monniken een bijdrage willen leveren aan de huidige en toekomstige maatschappij, willen we in de abdijtuin ruimte geven aan de educatie over de ‘Levende Aarde’. In dit project staat de zorg voor een gezonde aarde centraal en het sluit in de zomer 2015 aan bij het jaar van de bodem 2015.

Benedictushof zal een gevarieerd programma aanbieden met diverse projecten, workshops en lezingen rond dit thema.

Lees meer op www.abdijvanegmond.nl.

Een groene bonus

3 mei 2015

Af en toe laait de discussie over bonussen en topsalarissen weer op. Recent naar aanleiding van de beursgang van ABN Amro, die niet doorging vanwege een bonus van €100.000 per persoon extra voor de raad van bestuur, in dit geval pro forma salarisverhoging genoemd.
Lees meer »

Vieren en herdenken

herdenkenVergeet-mij-nietjes bloeien volop tijdens deze dagen dat we stilstaan bij het koningschap, bij hen die vielen voor onze bevrijding, bij hen die stierven en sterven – nog dagelijks – door oorlog, geweld, machtsmisbruik.
Lees meer »

On the road

26 april 2015

l-pilgrimageDe seculiere pers doet weinig met de ontwikkelingen in de kerk in andere landen. De kerkelijk vakpers is daar natuurlijk royaler mee, al vind je daar tot nu toe ook nog weinig informatie over de pelgrimage van gerechtigheid en vrede, waartoe de Wereldraad van Kerken heeft opgeroepen. Toch zijn er de nodige initiatieven. In Europa. En zeker ook in de Verenigde Staten……

Lees meer »

Houd hoop levend – Plant een olijfboom!

18 april 2015

l-olijfboomDoor middel van het planten van olijfbomen, samen met Palestijnse boeren, houden we de hoop op een goede toekomst levend. Dit is een internationale actie van de YMCA Oost-Jeruzalem en de YWCA Palestina. In Nederland wordt deze actie ondersteund door Cordaid, ICCO en de nationale YMCA en YWCA. U kunt via www.planteenolijfboom.nl een olijfboom sponsoren. Of een boom aan iemand cadeau doen.