subscribe to the RSS Feed

Share a seed

23 augustus 2016

Iedereen die een moestuin heeft weet dat oogsten begint met zaaien. Zaden staan aan het begin van de voedselketen. Zonder zaden komt er domweg geen eten op ons bord. Maar van wie zijn de zaden eigenlijk?

Lees verder: Share a seed – Groen geloven

Theologie en klimaatverandering

12 augustus 2016

Ga mee naar de essentie van het geloof, verantwoordelijkheid voor de Aarde en ál haar bewoners.

Lees meer op de Engelstalige site van Christian Aid.

Groene Bijbel onderweg

11 augustus 2016

Groene BijbelDe Groene Bijbel?
Dat is de Nieuwe Bijbelvertaling met extra materiaal rond het thema duurzaamheid. De bijbel wordt gedrukt op het papier van recyclede bijbels die vanuit heel het land zijn opgestuurd.


Lees meer »

Verslag bijeenkomst ECEN

9 augustus 2016

11e Assemblee ECEN, 11-15 juni 2016, Helsinki, Finland

verslag voor de Raad van Kerken in Nederland

logoECEN2Het Europees Christelijk Milieunetwerk (European Christian Environmental Network – ECEN) kwam voor de 11e maal bijeen sinds haar oprichting in 1998. Plaats van samenkomst was conferentiecentrum Sofia, gelegen op een schiereiland aan de scherenkust ten oosten van Helsinki. Er deden ruim 80 mensen mee uit 23 landen.
Lees meer »

Kabinet steunt faire kleding

9 juli 2016


Lees meer over het Kinderarbeidfonds of over het Bangladesh akkoord.

Luchtverontreiniging blijft gevaarlijk

1 juli 2016

Heel goed dat er voortgang geboekt is met een beleid om klimaatverandering wereldwijd gestalte te geven. Zal het voldoende zijn, en wordt het breed gedragen en uitgevoerd?
Wat zegt het dat het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken de regie had in Parijs – het moest een politiek succes worden – en dat het Franse ministerie van Milieu (helemaal niet zo milieuvriendelijk) eigenlijk ontbrak? Maar toch, positief. Zijn daarmee in de toekomst onze milieuproblemen opgelost?
Lees meer »

Moraal op de werkvloer – Groen geloven

24 juni 2016

l_GroenGelovenEen paar weken geleden gaf ik in Gouda een lezing over geloof en duurzaamheid. In de discussie kwam ter sprake of verandering richting een duurzame samenleving van onderop moet komen of van bovenaf…

Bron: Moraal op de werkvloer – Groen geloven

Wat vliegt de tijd

12 juni 2016

l-cop21Een half jaar geleden is er in Parijs een nieuw VN Klimaatakkoord gesloten. De EU – waaronder ook Nederland – heeft ingestemd met de overeenkomst. Jan Jorrit Hasselaar, voorzitter van de taakgroep Ecologische duurzaamheid van de Raad van Kerken, schreef toen een reactie op de akkoorden.
Verfris je geheugen en …

Lees meer …