subscribe to the RSS Feed

Valt het tegen of valt het mee?

1 november 2014

Een poging tot positief denken

De afgelopen weken was klimaatverandering een beetje terug in het nieuws. Dat leverde de volgende indrukken op:
Lees meer »

Aarde of aarde

25 oktober 2014

aardbol-waterSchrijf Aarde voortaan met een hoofdletter! Jan Juffermans deed deze oproep op Duurzame Dinsdag. Jan werd op deze dag onderscheiden door het genootschap Onze Taal voor vernieuwing in het taalgebruik rondom duurzaamheid.
Lees meer »

Derde Groene Kerkendag: voor elk wat wils

16 oktober 2014

groenekerkendagPlenaire presentaties en twaalf workshops: de derde Groene Kerkendag van  zaterdag 11 oktober, ook nu weer in de Opstandingskerk in Houten, bood een veelkleurig programma. De honderdvijftig bezoekers vertegenwoordigden al evenzeer een grote diversiteit aan kerken, parochies en kloosters – en heel speciaal: de eerste Groene Moskee kon worden verwelkomd.


Lees meer »

Forest Man

10 oktober 2014

JadavPayengIn het programma Tegenlicht, aflevering Groen Goud 2 (05-10-14), werd onder andere aandacht besteed aan Jadav Payeng. Uit een kale zandvlakte schiep hij een groot en mooi bos. Een indrukwekkend doorzettingsvermogen, gedreven door gemeenschappelijk belang. Bekijk hier de documentaire Forest Man over Jaday Payeng.
Lees meer »

Nieuwe website Climate Stewards

8 oktober 2014

l_CSClimate Stewards is het klimaatprogramma van A Rocha. Je kunt via Climate Stewards geld doneren om bomen aan te laten planten. In samenwerking met A Rocha Ghana. Zo help je mee om klimaatverandering te verzachten en draag je bij aan biodiversiteit en de leefomstandigheden van de lokale bevolking.

Climate Stewards heeft een nieuwe website met de nodige informatie: www.climatestewards.nl.

Een dialoog over en met dieren

30 september 2014

BarcinoHaanHoe wij omgaan met Gods schepping wordt onder meer concreet in onze omgang met dieren. Voor de verantwoording daarover tegenover God en mensen willen wij bij de Schrift te rade gaan. Als we bij het Nieuwe Testament daarop bevragen lijkt dat niet veel op te leveren. Des te meer is er in Tenach te vinden. En veel van wat we daar vinden mag als achtergrond in het Nieuwe Testament verondersteld worden.
Lees meer »

Duurzaamheid voor gevorderden: campagne ‘fossiel vrij’

26 september 2014

euflagNu de politieke spanning met Rusland oploopt, worden we in Europa met de neus op onze energieafhankelijkheid gedrukt. Op Denemarken na zijn alle Europese landen sterk afhankelijk van olie- en gasimporten uit o.a. Rusland. Energieafhankelijkheid is vooral een politiek en economisch probleem maar daarachter schuilt een kwestie die op langere termijn veel ingrijpender is: ons gebruik van fossiele energiebronnen is onverantwoordelijk hoog, put schaarse bronnen in hoog tempo uit en zorgt voor veel te veel CO₂ uitstoot.
Lees meer »

Loop de Klimaatmars

15 september 2014

klimaatmarsOp zondag 21 september vindt de wereldwijde ‘People’s Climate March’ plaats in alle hoofdsteden van de wereld. De Nederlandse mars loopt door Amsterdam.

Met deze mars willen de deelnemers hun verontrusting uitdrukken over de steeds toenemende dreiging van klimaatverandering. Politici, bedrijfsleven en medeburgers worden opgeroepen haast te maken met de overgang naar een maatschappij die niet meer op fossiele brandstoffen is gebaseerd. Kennis en technische mogelijkheden zijn hiervoor reeds aanwezig. De deelnemers van deze wereldwijde mars willen laten zien dat verandering buitengewoon urgent is. Klimaatverandering gaat over de schepping, maar ook over mensen.
Lees meer »