subscribe to the RSS Feed

Groene overwegingen

25 maart 2015

Op een Amerikaanse website las ik dat een dominee zei dat één op de drie preken of overwegingen over klimaatverandering zou moeten gaan, “want anders gaat het over vijftien jaar elke week over droefenis.”

Het zou mooi zijn als de kerkgangers op de zondagen regelmatig worden opgeroepen zorg te dragen voor het milieu en de medemens.
Lees meer »

Vasten

24 maart 2015

In deze weken voor Pasen bevind ik me in een select gezelschap. Samen met een onbekend aantal landgenoten doe ik aan ‘vasten’: ik onthoud me – overwegend – van alcohol, snacks en snoep, koeken en taarten en soortgelijke vormen van luxe consumptie. Vasten helpt me om beter te beseffen hoe gemakkelijk ik doorgaans het noodzakelijk levensonderhoud van smakelijke versieringen voorzie, wat eigenlijk genieten is, en gezondheid, en kwaliteit van leven, en hoe ongelijk dat allemaal is verdeeld. Aan het eind van die veertig dagen zitten sommige kledingsstukken ook wat prettiger – ik geef grif toe dat ook dat voor mij een niet onbelangrijk aspect van vasten is.
Lees meer »

Sociale botanische kerktuin?

4 maart 2015

Is de lente een mooi moment voor nieuwe plannen met de kerktuin? En is de sociale werking van een botanische kerktuin iets voor jullie?

Een filmpje van 2:30 minuten geeft tekst en uitleg.


Lees meer »

Rentmeesterschap helpt ons niet verder

2 maart 2015

l_dLWMarjolein Tiemens-Hulscher schrijft in de Linker Wang van maart 2015 over rentmeesterschap, milieucrisis, verbondenheid, compassie, zorg en spiritualiteit.

Op deze pagina van de Linker Wang staat een linkje naar ‘Rentmeesterschap helpt ons niet verder‘.

Vasten voor het klimaat

1 maart 2015

Fast4climateJongeren uit Luthers Amsterdam vasten vanaf aswoensdag tot Pasen voor het klimaat. Ze roepen anderen uit hun kerk en uit andere levensbeschouwingen en netwerken op om in te haken.  Het gaat hierbij zowel om leden van kerken als ook mensen met andere levensbeschouwingen zoals o.a. joden, moslims en boeddhisten.
Lees meer »

Symbolisch bloemschikken

25 februari 2015

De actuele brochure met bloemschikkingen voor de Veertigdagentijd en Pasen ligt voor u klaar. Gevolgd worden de lezingen in het oecumenisch leesrooster, met nadruk op de evangelielezing die verbonden wordt met de psalm van de zondag.
Lees meer »

Paus gaat stempel drukken op klimaattop

13 februari 2015
Paus Franciscus staat pal voor het milieu. In Parijs wil hij een stempel drukken op de VN klimaattop. Deze keer moet het lukken om een wereldwijd akkoord tot stand te brengen, dat de uitstoot van broeikasgassen aan banden legt. Dat zou het einde van het fossiele tijdperk kunnen inluiden, waartoe de bisschoppen afgelopen december in Lima al opriepen.
“Het is onze zonde”, zegt de Paus, “dat we de aarde exploiteren, zonder dat we haar toelaten ons te geven wat ze in zich draagt.”
Lees meer »

Van Parijs naar Parijs…

12 februari 2015

l_COP21aDit jaar begon met afschuwelijke en dramatische aanslagen in Parijs. Ze echoën nog volop door, in de media en in onze eigen gedachten. Als we een beetje van de schrik bekomen zijn, zal onze aandacht opnieuw naar de Franse hoofdstad worden getrokken. 
Lees meer »