subscribe to the RSS Feed

Bezoek van de Groene Patriarch

l_PvCVoor wie van kerkelijke pomp and circumstance houdt was het smullen. De Oud-katholieken hadden voor hun jaarlijkse Quasimodo lezing deze keer de hele Utrechtse Sinte Gertrudis kathedraal nodig om de belangstellenden te bergen die wilden luisteren (en kijken) naar Zijne Al Heiligheid Bartholomeüs, patriarch van Constantinopel. Al wie in leidingen van kerkelijk Nederland een toog heeft hangen mocht mee in de stoet, en dat gaf, achter het zwart getooide gezelschap van de gasten, een bontgekleurde optocht die bij voorbaat indruk maakte.

Bartolomeüs staat al vele jaren bekend als een pleitbezorger voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de Schepping en reist in die hoedanigheid de hele wereld rond. In het selecte gezelschap van godsdienstige leiders-met-een- boodschap (denk ook aan Tutu, of aan onze eigen rabbijn Soetendorp) geeft hij in zijn karakteristieke Oosters-othodoxe uitdosssing aan ieder concilie, conferentie en beurs een godsdienstig spiritueel accent.

Na het aanhoren van zijn lezing in Utrecht vroeg ik me af of het effect van zulke optredens wel eens gemeten wordt. Leidt het niet vaak tot voorspelbaar ‘kerkelijk correct’ gedrag?

Co-referent Jan Peter Balkenende gaf er in Utrecht een mooi staaltje van weg. ‘Diep onder de indruk’ was hij. Waarna je een biecht zou verwachten – zijn kabinetten waren op milieugebied een dieptepunt in de recente geschiedenis – maar die kwam er toch niet van. De Groene Patriarch kreeg een lesje christelijk sociaal denken opgedist, met Zijne Al Heiligheid Abraham Kuyper als concurrerend inspirator.

Hoe lang is het geleden dat speciaal aangeklede mannen hun toehoorders werkelijk tot gedragsverandering wisten aan te zetten?
Moeten we terug naar Martin Luther King?
Of nog verder, naar Maarten Luther zelf?
Of waren Johannes de Doper en Jezus van Nazareth de enige echte predikanten met gewaarmerkte gevolgen?

Vooralsnog denk ik dat er voor inspiratie op het terrein van natuur, milieu en Schepping ook in de kerk betere middelen en geschiktere personen bestaan dan Zijne Al Heiligheid van Constantinopel. Maar ik geef mijn ongelijk graag toe – als na dit bezoek het aantal Groene kerken de komende maanden spectaculair blijkt te zijn toegenomen..

 

KeesTinga02Door Kees Tinga – mei 2014

Kees Tinga is theoloog en een van de redacteuren van deze website.

 

·> tekst van de Quasimodolezing “FAITH AND ENVIRONMENT – an Inspirational Perspective
·> verslag van de bijeenkomst op www.raadvankerken.nl
·> foto’s van het bezoek van Patriarch Bartholomeüs

Zegt het voort:

(reCAPTCHA is onze beveiliging tegen spam)