subscribe to the RSS Feed

Blijf actief!

l-cop21In de aanloop naar de klimaatconferentie zijn er wereldwijd veel activiteiten uitgevoerd door geloofsgemeenschappen. In eigen land organiseerden we samen de ‘Klimaatloop’. Van Noord tot Zuid lieten gelovigen zien dat ze de klimaatverandering serieus nemen en haar graag een halt toe roepen.

KL15-crowdsourceOp www.klimaatloop.nl kunt u de komende weken nog lezen hoe de verschillende etappes zijn verlopen. Er zijn prachtige foto’s te zien en van sommige etappes en samenkomsten kunt u filmpjes op de site vinden. Het was geweldig om te zien hoeveel mensen er in de benen kwamen! Op alle plekken waren vrijwilligers actief bij de ontvangst van klimaatpelgrims. Hartverwarmend en bemoedigend voor de toekomst!

Doe uw voordeel met het materiaal wat voor de klimaatloop gemaakt werd. Dit kan blijvend goed gebruikt worden bij vieringen, bijeenkomsten en diensten in uw eigen geloofsgemeenschap. Het gaat niet alleen om achtergrondinformatie over klimaat en duurzaamheid, maar bevat ook een uitgebreide handreiking voor vieringen en diensten. Er is materiaal voor verschillende geloofsrichtingen. Echt de moeite waard en zonde om niet te gebruiken!
Zoek op ‘klimaatloop’, ‘handreiking’, of klik op deze link.

l_RvKAl onze activiteiten rond de klimaatconferentie stonden in het teken van de hoop. Zie hiervoor ook de verklaring van de Nederlandse Raad van kerken die deze zomer uitkwam.

Nu het akkoord er is, mede dankzij druk van talloze organisaties en individuen, valt het woord ‘hoop’ weer in veel commentaren: Upon announcement of the agreement, the general secretary of the World Council of Churches (WCC), Rev. Dr Olav Fykse Tveit, used his Twitter account to express gratitude and hope: “The Paris Agreement is a reality. We have the right to hope! Thanks to God! And thanks to all who have walked steps towards climate justice,” he wrote.”

De reactie van Ds. Karin van den Broeke benadrukt ook dat er sprake is van een hoopvol klimaatakkoord. Ze wijst er tegelijkertijd op dat we nu allemaal wel aan de slag moeten om de beloften in het akkoord waar te maken. We moeten er ook op letten dat de mensen in de landen die het hardst getroffen worden door de klimaatverandering op voldoende hulp kunnen rekenen bij het voorkomen van problemen en bij het bestrijden van de negatieve gevolgen van veranderingen.

De oproep om actief te blijven op de website van de Raad van kerken willen we dan ook zeer ondersteunen!

Zegt het voort: