subscribe to the RSS Feed

Internationale bronnen

Voor meer informatie van spirituele groepen en activiteiten op het gebied van duurzaame omgang met de schepping.

Organisaties

ECEN: European Christian Environmental Network.

Ecological Buddhism: Boeddhistische omgang met elkaar en de planeet.

Global Ethics Netw0rk: een mondiaal netwerk van mensen en organisaties met belangstelling voor verschillende gebieden van de toegepaste ethiek. De website Globethics.net biedt toegang tot een groot aantal bronnen. Het netwerk faciliteert onderzoek, samenwerking, ontmoetingen en de uitwisseling van kennis. Ondermeer over ecotheology, ethics and climate change.

 

Green Faith: inspiring, educating and mobilizing people of diverse religious backgrounds for environmental leadership.

Media

Inkomen

Armoede als probleem en armoede als weg: internationaal congres over armoede

Correcties en aanvullingen zijn welkom!

Zegt het voort:

(reCAPTCHA is onze beveiliging tegen spam)