subscribe to the RSS Feed

Groene synodevoorzitter

Samen met andere organisaties en groepen doet Kerk en Milieu voortdurend haar best om de kerken in ons land tot duurzaamheid te prikkelen, groene opstoppers uit te delen. Onze kerken lijken soms net een ‘astronautenmatras’ – je port en duwt maar even later is de impact alweer verdwenen. Maar we geven niet op – en voelen ons regelmatig gesterkt door kleine successen en door motiverende berichten uit de wereldwijde oecumene.

Zo’n inspirerend voorbeeld is het verhaal van de voorzitter van de United Church of Canada, Mardi Tindal. Na haar verkiezing in 2009 beloofde ze de extra carbon footprint van haar werk tot een minimum terug te brengen. Ze organiseerde haar reizen zo efficiënt mogelijk, nam zo min mogelijk het vliegtuig en bij voorkeur de trein. Op reis – met de Spirit Express –verzamelde ze in soulful conversations allerlei ideeën voor een groenere kerk en samenleving. Lees over haar missie op: www.united-church.ca

Cursus Kerk en Duurzaamheid

De Cursus ‘Kerk en Duurzaamheid’  werd door Kerk in Actie en DISK samengesteld voor het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie. U kunt de cursus vrijelijk gebruiken en toepasbaar maken op de eigen lokale situatie.
Meer informatie: toerustingeneducatie.pkn.nl

Delft wordt 1000e Faritrade gemeente

Op zaterdag 4 juni krijgen wereldwijd een 7 tal steden, waaronder Madrid, Seattle en Delft, de titel Fairtrade gemeente.
De uitreiking van de titel aan burgemeester Verkerk vindt in Delft om 15.00 uur plaats op de Markt. De stad viert de mijlpaal van 1000 Fairtrade Gemeenten onder andere met het loslaten van 1000 ballonnen voorzien van kaarten waarop bedrijven en instellingen vertellen waarom zij aan de campagne meedoen. Daarmee roepen zij nog eens duizend mensen op om ook van hun gemeente een Fairtrade Gemeente te maken.
Meer op www.fairtradegemeenten.nl