subscribe to the RSS Feed

Duurzame voedselketen vergt integrale aanpak

De Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding heeft haar visie verwoord in haar eerste rapport ‘Naar een integrale benadering van duurzame landbouw en gezonde voeding’. Lees meer »

Gastvrije Clarissen in het nieuws

De Telegraaf besteedt in een kort berichtje aandacht aan de zusters Clarissen in Megen. De nonnen van de gemeenschap hebben namelijk besloten om geen vlees meer te eten. En de redactie zag daar een ‘grappig’ nieuwsberichtje in.  Lees meer »

Hoop voor de Schepping

Met de campagne ‘Hoop voor de Schepping’ ondersteunt A Rocha de Landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 5 november. Iedereen kan meedoen! A Rocha is actief op zeker zes verschillende locaties.

Kijk op www.arocha.nl voor meer informatie. Geef je vervolgens op via www.natuurwerkdag.nl.

Tip: doe mee met een team uit je eigen kerk, bedrijf of organisatie!

Kamer kiest partij voor de dieren

De Tweede Kamer heeft met overweldigende meerderheid (116 voor en 30 tegen) het initiatiefwetsvoorstel aangenomen dat een verbod instelt op het onverdoofd slachten van dieren. Het overgrote deel van het parlement van mening is dat het onnodig lijden van dieren niet langer gerechtvaardigd kan worden op basis van tradities of godsdienst. Onverdoofd slachten wordt alleen toegestaan als het aantoonbaar niet leidt tot meer lijden dan bij gewone slacht.Zie: www.tweedekamer.nl

Megastallen: nog meer en nog groter?

Ons beeld van het boerenbedrijf wordt door allerlei ervaringen gekleurd. Is een boer een kleine ondernemer met een pittoreske behuizing voor mens en dier, of een manager die per computer zijn reusachtige schuur vol beesten productie laat maken?
Staatsecretaris Bleker begint nu een ‘dialoog over de richting die de veehouderij op zou moeten gaan’.
Meedoen? Zie www.dialoogmegastallen.nl

Duurzame voedselvoorziening

De wereldwijde voedselvoorziening is in gevaar. Over 40 jaar wonen we met 9 miljard mensen op deze planeet. De grote vraag is of er dan voldoende voedsel is voor iedereen. Het huidige systeem moet nodig op de schop. Dit zegt Oxfam Novib bij de aftrap van GROW, de internationale Oxfam-campagne voor een wereld waarin iedereen genoeg te eten heeft.

Kijk op www.oxfamnovib.nl/grow

Gepraktiseerde eerbied voor het leven

Column door Hans Bouma – april 2011

Over godsdienstvrijheid en ritueel slachten

Zijn er grenzen aan de godsdienstvrijheid? Een vraag die weer actueel is nu de Partij voor de Dieren, gesteund door een kamermeerderheid, een initiatiefwetsvoorstel heeft ingediend om het onverdoofde rituele slachten te verbieden. Lees meer »

Het Zonnelied van Franciscus

Allerhoogste, almachtige, goede Heer
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegening.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
En geen mens is waardig U te noemen.
Geloofd zijt gij, mijn Heer, met al uw schepselen,
vooral heer broeder zon, die de dag is,
en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en stralend met grote luister.
Van U, Allerhoogste, draagt hij het zinnebeeld.

Geloofd zijt gij, mijn Heer,
door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt gij ze gemaakt
Schitterend, kostbaar en mooi.

Geloofd zijt gij, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht en de wolken,
het helder weer en ieder jaargetijde,
waardoor Gij uw schepselen in leven houdt.

Geloofd zijt gij, mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is, nederig, kostbaar en kuis.

Geloofd zijt gij, mijn Heer, door broeder vuur, door wie Gij voor ons de nacht verlicht.
En hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.

Geloofd zijt gij, mijn Heer, door zuster aarde, onze moeder
die ons in leven houdt en leidt
en allerlei gewassen en kleurige bloemen en kruiden voortbrengt.

Loof en zegen mijn Heer
en dank en dien Hem met grote nederigheid.

Geloofd zijt gij, mijn Heer, door hen
die vergiffenis schenken door uw liefde
en ziekte en verdrukking dragen.

Gelukkig zij die dat dragen in vrede,
want door U, Allerhoogste, zullen zij worden gekroond.

Geloofd zijt gij, mijn Heer,
door onze zuster de lichamelijke dood,
waaraan geen mens kan ontsnappen.
Wee hen die sterven in doodzonde.
Gelukkig wie zij aantreft in uw allerheiligste wil
Want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.

Loof en zegen mijn Heer
en dank en dien Hem met grote nederigheid.

~~~

Meer informatie over de geschiedenis van het Zonnelied staat op www.stoutenburg.nl