subscribe to the RSS Feed

Duurzame kerkverwarming

boek_DuurzKerkWie zich in de afgelopen jaren als kerkbestuurder of koster met de verwarming van zijn kerkgebouw bezig hield, heeft vast wel van de ‘KMS methode’ gehoord.  Als buitenstaander denk je dan al gauw aan een of andere technische afkorting maar de drie letters staan gewoon voor Kerk & Milieu/Samenleving, de naam van een actieve groep kerkleden uit Bennekom.

David Ketel, gepensioneerd bioloog, werd in de dagen van het Conciliair Proces gegrepen door de zorg voor natuur en milieu en organiseerde samen met zijn groep een groot aantal activiteiten voor zijn kerk, zijn dorp, zijn regio en het land. Lees meer »

Duurzaamheid voor gevorderden: campagne ‘fossiel vrij’

euflagNu de politieke spanning met Rusland oploopt, worden we in Europa met de neus op onze energieafhankelijkheid gedrukt. Op Denemarken na zijn alle Europese landen sterk afhankelijk van olie- en gasimporten uit o.a. Rusland. Energieafhankelijkheid is vooral een politiek en economisch probleem maar daarachter schuilt een kwestie die op langere termijn veel ingrijpender is: ons gebruik van fossiele energiebronnen is onverantwoordelijk hoog, put schaarse bronnen in hoog tempo uit en zorgt voor veel te veel CO₂ uitstoot. Lees meer »

Duurzaam 65

HansMeekSinds kort behoor ik tot de groeiende populatie 65 plussers in Nederland. Een twijfelachtig genoegen.  Natuurlijk is het mooi en reden tot dankbaarheid als je deze leeftijd in redelijke gezondheid bereikt, maar je wordt ook met je neus op de feiten van het menselijke verouderingsproces en de eindigheid van het leven gedrukt. Maar steeds meer ontdek ik bijkomende voordelen. Lees meer »

Een nieuw verhaal voor de Aarde

 nvvda– een documentaire van David Andreae

Een veertigtal vrijwilligers uit Boxtel en Tilburg hebben een documentaire gemaakt: “Een nieuw verhaal voor de Aarde”.

De film werd enthousiast ontvangen in Boxtel tijdens drie voorstellingen in de Protestantse kerk te Boxtel in november 2012 en is vertoond op Omroep Dommelland.

Nu is de DVD te bestellen om, bijvoorbeeld bij een bijeenkomst, de film goed te kunnen vertonen. Lees meer »

Gelderse Netwerkdag een groot succes

groenekerkendag14De netwerkdag die Kerk en Milieu Gelderland op 8 maart in Bennekom organiseerde, is door bezoekers en organisatoren zeer op prijs gesteld. De meer dan honderd bezoekers luisterden naar praktijkverhalen over kerkelijke milieuactiviteiten en konden in workshops van alles te weten komen op terreinen die zich uitstrekten van theologie tot boerenbedrijf.
Lees meer »

Duurzaam stapje maken?

toolkitFairtrade koffie na de viering? Zonnepanelen op het kerkdak? Vloerisolatie tegen optrekkende kou? Ledlampjes duurzaam installeren?

Aan dit soort beslissingen zitten altijd haken en ogen, zijn er argumenten voor en tegen. Dat verduurzaming meestal geld oplevert is bekend. Minder bekende overwegingen en antwoorden op veel gestelde vragen zijn voor u op een rijtje gezet. En worden verrassend gepresenteerd op www.groenekerken.nl.

Hydepark 2.0?

l_PKNDe Protestantse Kerk Nederland (soms stiekem tot PKN afgekort) worstelt in de tien jaren van  haar bestaan met een gebrek aan naamsbekendheid. En met de gevolgen van een reeks kleinere en grotere incidenten, waardoor beginnende merkbranding  steeds weer negatief werd beïnvloed. Lees meer »

Inspirerende groenekerkendag

Zaterdag 14 december kwamen 180 mensen uit hele land in Houten bijeen voor de tweede groene kerkendag. De organisatie (Kerk in Actie en Tear) gaf zelf al het goede voorbeeld door de bijeenkomst CO2-neutraal te maken. Lees meer »