subscribe to the RSS Feed

Praktisch boek ‘Duurzaam ondernemen’

Duurzaam ondernemen is een praktisch werkboek voor organisatie en ondernemingen die willen werken aan interne milieuzorg en duurzaam ondernemen. Het geeft zicht op de betekenis van duurzaamheid vanuit bijbels perspectief en praktische handvaten om dit toe te passen in een bedrijf. Lees meer »

Eindversie Rio+20 prioriteiten

Van 20 tot en met 22 juni 2012 houden de Verenigde Naties de Earth Summit 2012, ook wel Rio+20 genoemd. Voor de Nederlandse bijdrage hieraan is het Nationaal Platform Rio+20 opgericht, een netwerkorganisatie die ruimte biedt aan organisaties en mensen in Nederland die willen bijdragen aan de overgang naar een groene economie, in Nederland en wereldwijd. Lees meer »

Afscheid van KMS pioniers

Misschien bent u – in uw kerkgebouw of op deze website – de folder wel eens tegen gekomen waarin de werkgroep Kerk en Energie uitlegt hoe de kosten van kerkverwarming, door een zuiniger afstelling, met 30% kunnen worden verminderd. David Ketel uit Bennekom ontwikkelde ruim  tien jaar geleden samen met een groep enthousiaste techneuten het meetsysteem dat bij het onderzoek naar die verduurzaming wordt gebruikt. Ze noemden het KMS naar de werkgroep Kerk Milieu en Samenleving waarin het idee werd geboren. Lees meer »

Kerkrentmeester anno 2020

Congres Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) en workshop over duurzaamheid.
Kerkrentmeesters die de toekomst in het vizier hebben, kunnen niet om het thema ‘duurzaamheid’ heen. Dit jaar is er dan ook een workshop over dit onderwerp.
Lees meer »

Nieuwe energie met een convenant?

Een nieuwe lente, zon en nieuwe energie … dat kan een convenant bieden door samen met mensen uit verschillende kerken te laten zien waar je voor staat en dat je hart hebt voor de aarde en het welzijn van al haar bewoners. Ab Kasper en Andries Westerholt van de PKN kerk Hoofdhof in Berkum/ Zwolle zochten in eigen kringen samenwerking op. Lees meer »

Voor de verandering koken op biogas

Op de derde zondag in de 40dagentijd staan de biogasinstallaties in India tijdens de collecte centraal. Lees meer »

VN over duurzame economie

Het ‘High-level Panel on Global Sustainability’, onderdeel van de VN, heeft een nieuw rapport uitgebracht ‘Resilient People, Resilient Planet’. Het rapport behandelt onze duurzame ontwikkeling in relatie tot economisch beleid. Deze twee ontwikkelingen lopen te ver uiteen. Er staat een aantal aanbevelingen in om de duurzaamheid en economie dichter bij elkaar te brengen.
Lees meer »

Rijden naar schone energie

TomTom, leasemaatschappij Mijndomein en het FairClimateFund van ICCO hebben de handen ineen geslagen om het klimaat beter te maken. Mijndomein Auto gaat de CO2-uitstoot van zijn leaseauto’s voor de privémarkt compenseren met investeringen in schone energieprojecten van het FairClimateFund in ontwikkelingslanden.
Lees meer »