subscribe to the RSS Feed

Het milieu verdient respect

door Peter Builtjes – september 2013

PeterBuiltjesKijkend en luisterend naar de uitzending van  Zomergasten met als gast Johan Simons, werd ik getroffen door zijn scherpe formulering dat in Nederland, maar ook in andere landen, er niet langer met respect met cultuur wordt omgegaan. Politici zijn er zelfs trots op dat ze wel verantwoordelijk zijn voor cultuur, maar er weinig van weten. Facts-free policy…. Lees meer »

Sanering van asbest

carcinogene-stofIn Nederland staan ongeveer 7.650 gebouwen, waarvan 2.540 binnen de Protestantse Kerk in Nederland, die worden gebruikt voor religieuze samenkomsten. Slechts een klein deel hiervan is gebouwd na het verbod op asbest in 1993. Een groot deel van deze gebouwen kan dus te maken krijgen met asbestsanering.
In het maandblad “Kerkbeheer” van mei van dit jaar stond een artikel over asbestsanering in kerkgebouwen. Op de website van de Vereniging voor Kerkrentmeesters is dit artikel van Ingeborg Kriegsman te downloaden.

Eindversie Rio+20 prioriteiten

Van 20 tot en met 22 juni 2012 houden de Verenigde Naties de Earth Summit 2012, ook wel Rio+20 genoemd. Voor de Nederlandse bijdrage hieraan is het Nationaal Platform Rio+20 opgericht, een netwerkorganisatie die ruimte biedt aan organisaties en mensen in Nederland die willen bijdragen aan de overgang naar een groene economie, in Nederland en wereldwijd. Lees meer »

Voor de verandering koken op biogas

Op de derde zondag in de 40dagentijd staan de biogasinstallaties in India tijdens de collecte centraal. Lees meer »

CO2 in de atmosfeer

Een indrukwekkende infografiek over het oplopende CO2 gehalte. De gebruikte metingen lopen tot januari 2011 en gaan zo’n 800.000 jaar terug. Lees meer »

Schone presidentsverkiezingen

In november kiezen de bewoners van de VS een nieuwe president. Hoe schoon deze verkiezingen zijn wordt in de gaten gehouden door 350.0rg. Deze organisatie zet zich in voor verbetering van ons klimaat.

Volg de veriezingen via 350.org.

Groen kerkdak

Veel kerkgebouwen hebben de mogelijkheid om het dak te vergroenen. Een natuurlijke dakbedekking is isolerend en goed voor de CO2 opslag.

Wat komt daar allemaal bij kijken? En waar te beginnen?  Geert Elemans schreef een artikel in Dak & Gevel Groen. Het is te downloaden op Groen Kennisnet.

A Rocha en Amarant Reizen gaan klimaatbewust reizen

Reisleiders van de christelijke natuurorganisatie A Rocha gaan via Amarant Reizen ieder jaar een aantal natuurreizen verzorgen. Doelstelling is om met reizigers stil te staan bij de schoonheid en kwetsbaarheid van de schepping.

Ook compenseert Amarant de CO2-uitstoot van haar reizen via het klimaatprogramma ClimateStewards van A Rocha. A Rocha plant hiervoor bomen aan in het noorden van Ghana, ter herstelling van oorspronkelijk oerwoud. Ook biodiversiteit en de leefomstandigheden van de lokale gemeenschap staan centraal.

Zie: www.arocha.nl