subscribe to the RSS Feed

Ik spring over – nacht van de duurzaamheid

Kerk in Actie doet mee aan de campagne ‘Ik Spring Over’. U ook?

Op www.ikspringover.nl kunt u zien hoe leuk en makkelijk duurzaam leven is. Stap over op een groene energieleverancier, duurzame mode, LED-verlichting, energie van zonnepanelen, seizoensfruit en -groenten uit de regio, minder vlees of duurzaam vervoer.

Als u overspringt op 3 acties, ontvangt u 2 gratis kaartjes voor de Nacht van de Duurzaamheid op 10 november in Amsterdam.

Windenergie een zegen voor het Friese platteland

Veel Friezen – en helaas ook hun provinciale gedeputeerden – denken er anders over maar de Vereniging Friese Dorpsmolens  blijft eigenwijs: er liggen grote kansen voor energieopwekking met windturbines voor dorpen die bestaande parken willen opschalen. Zeker nu het energienet weer ruimte heeft en een minder aantal grotere energie efficiente turbines veel meer oplevert dan vele tientallen kleinere. Lees meer »

Kerkbestuur Megen schakelt UMTS-mast uit voor zieke vrouw

Het bestuur van de Sint Servatiusparochie in Megen heeft een UMTS-basisstation uitgeschakeld. Een in de buurt wonende vrouw met Elektro Hypersensitiviteit heeft veel last van de UMTS-straling van de aan de kerk bevestigde paneelantennes.
Bron: Omroep Brabant

Duurzaam op vakantie

Voor lezers van deze website is het vaak al de normaalste zaak van de wereld: bij het plannen van een vakantie rekening houden met het milieu. Spoorwegmaatschappij Eurostar  liet onderzoeken hoe het op dit punt bij de (Europese) bevolking als geheel gesteld is. Dat valt nog niet mee; slechts een minderheid laat milieu en duurzaamheid echt meewegen. En dat terwijl vakantie een forse vervuiler is: goed voor 27% van de CO2  uitstoot van de gemiddelde consument.

Bron: www.duurzaamnieuws.nl

‘Ecokerk stuurt aarde met vakantie’, luidt de kop van een artikel dat www.kerknieuws.nl aan het Belgische Nieuwsblad ontleende. Het blijkt te gaan om een campagne van de vlaamse groene beweging Ecokerk die juist in deze zomer mensen wil aansporen tot een meer ecologische levensstijl.

En als we het dan toch over vakantie blijven hebben: Milieucentrum Utrecht heeft voor de stad Utrecht tien stiltewandelingen samengesteld. De eerste drie, in Centrum, West en Noordwest staan al op de website: www.stiltewandelingen-utrecht.nl

Delft wordt 1000e Faritrade gemeente

Op zaterdag 4 juni krijgen wereldwijd een 7 tal steden, waaronder Madrid, Seattle en Delft, de titel Fairtrade gemeente.
De uitreiking van de titel aan burgemeester Verkerk vindt in Delft om 15.00 uur plaats op de Markt. De stad viert de mijlpaal van 1000 Fairtrade Gemeenten onder andere met het loslaten van 1000 ballonnen voorzien van kaarten waarop bedrijven en instellingen vertellen waarom zij aan de campagne meedoen. Daarmee roepen zij nog eens duizend mensen op om ook van hun gemeente een Fairtrade Gemeente te maken.
Meer op www.fairtradegemeenten.nl

Niveau ozon daalt

Waarnemingen via sattelieten en grondstations op de noordpool duiden op de laagste ozon-waarden sinds tijden. Wat dit betekent voor de gemiddelde hoeveelheid ozon in de atmosfeer is nog onduidelijk. Daar zijn meer metingen -over langere termijn- nodig. Vooralsnog kan gesteld worden dat de inspanningen om de ozon-schade aan te pakken succes lijken te hebben.
De Nasa laat op haar website ook een filmimpressie zien.

Our Common Future 2.0 Eindconferentie

Op vrijdag 20 mei 2011 organiseert Our Common Future 2.0 het grootste Nederlandse duurzaamheidsevenement van 2011. Voor dit project hebben 400 mensen op basis van crowdsourcing samen een nieuwe duurzame toekomstvisie voor Nederland geschreven. Deze visie verschijnt in de vorm van een boek, dat op de conferentie in Arnhem wordt gelanceerd!
Bij aanmelding voor 1 mei kost een ticket slechts € 25,- .

Scheurkalender voor de 40-dagentijd

Net als vorige jaar geeft Tear voor de veertig dagen voorafgaand aan Pasen een kalender uit met Bijbelmeditaties (geschreven door de Hervormde predikant Jaap van der Windt uit Delfgauw) en informatieve en actieve tips voor een duurzamere levensstijl. De meditaties zijn tamelijk traditioneel gestemd, duidelijk bedoeld voor het meer orthodoxe smaldeel van de vaderlandse oecumene.
De kalender is te bestellen via www.tear.nl