subscribe to the RSS Feed

Oproep van Groene kerk

l_gkGroene kerk is op zoek naar ervaringen met het verduurzamen van kerken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het onderhoud van gebouwen en het omgaan met de omgeving en kerkelijke bezittingen.

Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Lees meer »

Consumanderen

Door Marjolein Tiemens-Hulscher – juli 2013

m.TiemensConsumanderen is genieten van een ‘soberder’ leven. Steeds meer mensen kiezen, volgens onderzoeksbureau Motivaction, voor een soberder leven (Trouw, 20 en 22 juni). Maar wat is soberder? Lees meer »

Veelbelovende start Groene Kerken campagne

l_gkZaterdag 15 december werden in de Opstandingskerk in Houten de eerste Groene Kerk plaquettes uitgereikt aan vertegenwoordigers van kerken uit het hele land en van allerlei pluimage. Twaalf van de eerste twintig Groene Kerken waren aanwezig, te midden van meer dan honderdtwintig enthousiaste bezoekers. Om de feestelijke uitreiking (door Carla van der Vlist van Kerk in Actie en Marco van der Graaf van Tear) heen voltrok zich een programma met inleidingen, cabaret, workshops en heel veel netwerkcontacten. Lees meer »

Duurzaam jaaroverzicht

Twee organisaties, GermanWatch en Climate Action Network Europe, zetten de resultaten van al het duurzaam beleid in 2012 op een rij. Zij beschrijven de internationale aanpak van de klimaatverandering. En maken gebruik van overzichtelijke tabellen en kleurrijke kaarten.

Nederland staat er gekleurd op: voornamelijk in oranje. Of dat positief is of niet is te lezen in The Climate Change Performance Index [PDF-bestand].

Groene kerken

Elf kerken hebben zich inmiddels al aangemeld als ‘Groene kerk’ op de website www.groenekerken.nl. Van iedere kerk is te vinden wat ze al doen aan duurzaamheid en welke plannen ze hebben om nog meer te doen.

De GroeneKerkenactie, geinitieerd door Kerk in Actie en Tear, stimuleert kerken duurzamer en groener te worden en helpt kerken – van beginner tot duurzame expert – elkaar te kunnen vinden en stimuleren. De actie richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap.
De website biedt volop ideeen, materialen, tips en een startpakket om Groene Kerk te worden: www.groenekerken.nl

Vredesweek 2012

De Vredesweek 2012, van 15 t/m 23 september, heeft als motto ‘Powered by Peace’ en wil een einde maken aan geweld en onrecht rond het delven van grondstoffen. Olie, steenkool, goud en andere grondstoffen zijn vaak de oorzaak van conflict in plaats van een bron van welvaart en vrede.
De recente discussie over het goud in de Olympische medailles is hier een goed voorbeeld van. Lees meer »

Joodse leer al langer bezorgd om groenbehoud

Een artikel van Rabbijn mr. Drs. R. Evers
Kerken, die milieuvriendelijke maatregelen nemen, krijgen groene certificaten uitgereikt. Milieudiakens moeten de christelijk ecologische koers bewaken en  in rooms katholieke kringen is klimaatzorg al onderdeel van de theologische discussie. Maar de Joodse Wijzen hadden gelukkig al meer dan tweeduizend jaar geleden oog voor de omgevingsaspecten van het menselijk bestaan.
Lees meer in Joods Actueel

Nieuwe energie met een convenant?

Een nieuwe lente, zon en nieuwe energie … dat kan een convenant bieden door samen met mensen uit verschillende kerken te laten zien waar je voor staat en dat je hart hebt voor de aarde en het welzijn van al haar bewoners. Ab Kasper en Andries Westerholt van de PKN kerk Hoofdhof in Berkum/ Zwolle zochten in eigen kringen samenwerking op. Lees meer »