subscribe to the RSS Feed

Ronde klimaattafel

l_RvKDe werkgroep Duurzaamheid van de Raad van Kerken organiseert inspirerend overleg over de klimaatproblematiek. Mede vanuit de verbindende rol van de levensbeschouwing. Verschillende krachten op het gebied van politiek, economie, cultureel besef moeten gemobiliseerd worden om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen.

Lees meer over de ronde tafel bijeenkomst op woensdag 28 oktober.

Climate Miles · 7 november

l-urgendaDe zevende etappe, van Brasschaat naar Antwerpen.

Samen met de mensen die meelopen besteedt Marjan Minnesma tijden deze etappe aandacht aan religieuze en spirituele inspiratie in het klimaatvraagstuk. Zij hoopt dan ook dat veel mensen vanuit de kerken (en andere geloofsgemeenschappen) mee lopen. Dat kan de hele etappe, of eventueel alleen de ochtend of de middag van 7 november.

Mensen die ’s avonds mee willen praten over kerken en klimaat in het Antwerpse hotel waar de dagetappe eindigt, kunnen een e-mail sturen aan contactpersoon Marijke van Duin: m.duin22@upcmail.nl Lees meer »

De Groene Kerken blijven groeien!

GroeneKerken02Zaterdag 10 oktober was de Houtense Opstandingskerk met meer dan honderdvijftig bezoekers gevuld. Ook bij deze vierde editie van de Groene Kerkendag kwamen ze weer uit alle hoeken van het land en kwamen ze met méér. Lees meer »

Urgenda wint klimaatzaak voor beter Nederlands klimaatbeleid

Nationaal en internationaal grote blijdschap om doorbraak voor klimaat

l-urgendaDen Haag, 24 juni 2015 – Urgenda en negenhonderd mede-eisers wonnen vandaag de klimaatzaak en dwingen stringenter klimaatbeleid af bij de Nederlandse Staat. De Haagse rechtbank heeft de eisers in het gelijk gesteld en de overheid moet nu meer en effectievere klimaatacties ondernemen om het aanzienlijke Nederlandse aandeel in de mondiale uitstoot te verminderen. Lees meer »

Zomerthema Benedictushof: Hortus terrae vivae

l-jvdbRondom de St.-Adelbertabdij heeft zich, vanaf haar heroprichting in 1935 een weelderige tuin ontwikkeld. In deze oase van groen heerst een serene rust. Omdat de monniken een bijdrage willen leveren aan de huidige en toekomstige maatschappij, willen we in de abdijtuin ruimte geven aan de educatie over de ‘Levende Aarde’. In dit project staat de zorg voor een gezonde aarde centraal en het sluit in de zomer 2015 aan bij het jaar van de bodem 2015.

Benedictushof zal een gevarieerd programma aanbieden met diverse projecten, workshops en lezingen rond dit thema.

Lees meer op www.abdijvanegmond.nl.

Vasten

In deze weken voor Pasen bevind ik me in een select gezelschap. Samen met een onbekend aantal landgenoten doe ik aan ‘vasten’: ik onthoud me – overwegend – van alcohol, snacks en snoep, koeken en taarten en soortgelijke vormen van luxe consumptie. Vasten helpt me om beter te beseffen hoe gemakkelijk ik doorgaans het noodzakelijk levensonderhoud van smakelijke versieringen voorzie, wat eigenlijk genieten is, en gezondheid, en kwaliteit van leven, en hoe ongelijk dat allemaal is verdeeld. Aan het eind van die veertig dagen zitten sommige kledingsstukken ook wat prettiger – ik geef grif toe dat ook dat voor mij een niet onbelangrijk aspect van vasten is. Lees meer »

Bisschop De Korte over geloof en duurzaamheid

de_KorteOp de Groenekerkendag in oktober hield Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden een inspirerende inleiding over geloof en duurzaamheid. Marjolein Tiemens-Hulscher zag haar kans schoon en maakte direct een afspraak voor een interview met hem over dit onderwerp. In het bisschopshuis in Groningen hadden ze een open gesprek met elkaar. Het blijkt dat het lastig blijft om ‘het weten’ te vertalen naar ‘het doen’.

Lees meer in Groen geloven.

Geloof in je landschap

Ls-OverijsselLandschap Overijssel is gestart met het project ‘Geloof in je Landschap’. We willen graag samen met diverse geloofsgemeenschappen samenwerken in het project.

Tenslotte zijn we ‘slechts’ rentmeesters en moeten de aarde goed overdragen aan de generaties na ons. Niet alleen de planten en dieren die erin leven, maar ook de historie en verhalen die erbij horen. Het landschap vertelt onze verhalen en bepaalt onze identiteit en die we willen we niet kwijt.

Download de flyer Geloof in je landschap voor meer informatie.