subscribe to the RSS Feed

Veertigdagentijdkalender voor verdieping

Bij de Veertigdagentijdcampagne ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’ is een kalender gemaakt die de lezer bezinnend door de Veertigdagentijd leidt. De kalender loopt van Aswoensdag 10 februari tot en met Eerste Paasdag zondag 27 maart 2016.

De zondagen bevatten een meditatief moment, de maandagen een stap die mensen gezet hebben om iets te veranderen in hun leven, Lees meer »

In stilte

Het nieuwe boek, maart 2015, van Jan-Hendrik Bakker gaat over een ontsnappingspoging. Onze samenleving dwingt ons in situaties die ongemakkelijk voelen. Bakker onderzoekt een route naar buiten, naar een ander leven. Het belangrijkste onderdeel van de routebeschrijving is stilte.
Lees meer »

Bewust naar Pasen

pasen-doornIn oecumenisch verband gaan de kerken in Doorn ook dit jaar met elkaar op weg in de Veertigdagentijd. De beproefde formule – op 6 woensdagavonden- is kort en krachtig: van 17.45-19.45 een gezamenlijke maaltijd, een inleiding en nagesprek met elkaar en afsluitend een avondgebed.

Dit jaar rond staan de zogenaamde Ik ben-lezingen uit het Johannes evangelie, centraal. De serie begint meet de gezamenlijke viering van Aswoensdag op woensdag 13 februari in de katholieke St. Martinus kerk in Doorn. Lees meer »

Schik in symbolisch schikken

sterschikking Lees meer »

Einde en nieuwe begin

Herfst, november de laatste oogst wordt binnen gehaald. In de natuur  is het grote loslaten begonnen: kastanjes en noten vallen als nieuw begin op de aarde.

Loslaten om ruimte te geven aan nieuw leven. Tijd om stil te staan bij de gedachtenis aan overledenen. Met  lichtjes op een kerhof, kaarsen in een kerk, kruisjes en naambordjes die een speciale betekenis krijgen en met  symbolische schikkingen die in november passen bij de thema’s dankbaarheid en verbondenheid.

Op de website www.symbolischschikken.nl zijn veel  stemmige voorbeelden te vinden met seizoensmaterialen. De website, één van de groene websites vande Raad van Kerken, is vernieuwd en een voortzetting van de website www.liturgischbloemschikken.nl.

Zeg het met bloemen… ook in deze tijd van stil worden rond het einde en de ruimte voor een nieuwe begin.

Kloostertuin Steyl op Floriade

De tuin op de Floriade in Venlo bestaat uit een klein stukje grond met een mini- kloostertuin. Ongeveer 25m lang en één korte zijde van 10 m en een van 15 m. De tuin is geïnspireerd door de tuinen van het grote complex van drie grote kloosters in het Noord-Limburgse Steyl. Lees meer »

Open kloostertuinen: Humus voor de ziel

Op 24 juni zetten ruim 40 kloosters in Nederland hun deuren open. Bij een aantal kloosters is er dan ook gelegenheid de tuin te bewonderen. Dat is uniek  voor  gemeenschappen die een contemplatief leven leiden (zoals in Uden). Lees meer »

Maand van Inspiratie

De Maand van Inspiratie tussen Kunst en Klooster is een uniek, kleinschalig festival waarin spiritualiteit en kunst in onderlinge verwevenheid worden beleefd. Kunst laat zich al eeuwenlang inspireren door religie, en omgekeerd weet religie niet anders dan zich te uiten in kunstvormen zoals poëzie, muziek en beeldende kunst. Beiden delen de verwondering over de schoonheid van het leven, de mens, de natuur of de verbazing en de verbijstering over het ontbreken ervan. Lees meer »