subscribe to the RSS Feed

Viva sobrietas

FM

‘Vasten’ mag aan oecumenische bekendheid winnen, van oorsprong hoort het toch meer bij het rooms-katholieke kerkgevoel. In het Franciscaans Maandblad van maart is een interview te lezen met de directeur van Sobrietas, de rooms-katholieke soberheidsbeweging die van traditionele drankbestrijding naar een moderne matigheidsbeweging is gegroeid. ‘Ons consumptief handelen belast het milieu enorm’ staat erboven.
Zie www.franciscaansebeweging.nl

Scheurkalender voor de 40-dagentijd

Net als vorige jaar geeft Tear voor de veertig dagen voorafgaand aan Pasen een kalender uit met Bijbelmeditaties (geschreven door de Hervormde predikant Jaap van der Windt uit Delfgauw) en informatieve en actieve tips voor een duurzamere levensstijl. De meditaties zijn tamelijk traditioneel gestemd, duidelijk bedoeld voor het meer orthodoxe smaldeel van de vaderlandse oecumene.
De kalender is te bestellen via www.tear.nl

Drie hazen en een bange dochter

Column door Marian Hoek van Dijke – maart 2011

Marijke“Mam, waar gaan wij wonen als Nederland onder water staat?” Mijn dochter van tien kijkt me ongerust aan. Sinds een les over klimaatverandering zoemt het rond in groep zeven: over een paar jaar overstroomt Nederland en staan de huizen in Amstelveen onder water. Lees meer »