subscribe to the RSS Feed

Enkele wandelaars gezocht

wandelmaatDe Wandelmaat organiseert louterende wandelingen. Een aantal daarvan kunnen bíjna doorgaan:

Wees er snel bij want het loopt goed!

Het boek van de natuur

Onlangs verscheen ‘Het boek van de natuur’, samengesteld door Reinier Sonneveld en René Franssen. Een prachtige bundel vol verwondering en gedachtenspinsels over de schepping. Met bijdragen van o.a. Reinier van den Berg, Martine Vonk, Hilbrand Rozema en Eelco Fortuijn.

Als je ‘Het boek van de natuur’ via A Rocha bestelt, steun je het werk van A Rocha! Kijk voor bestelinformatie op de boekenpagina op onze website.

Of bestel het bij www.izb-ark.nl.

Joodse leer al langer bezorgd om groenbehoud

Een artikel van Rabbijn mr. Drs. R. Evers
Kerken, die milieuvriendelijke maatregelen nemen, krijgen groene certificaten uitgereikt. Milieudiakens moeten de christelijk ecologische koers bewaken en  in rooms katholieke kringen is klimaatzorg al onderdeel van de theologische discussie. Maar de Joodse Wijzen hadden gelukkig al meer dan tweeduizend jaar geleden oog voor de omgevingsaspecten van het menselijk bestaan.
Lees meer in Joods Actueel

Groene websites voor de vastentijd

De groene websites van de Raad van Kerken zijn snuffeldozen met recepten, liturgische teksten, activiteiten en symbolisch bloemwerk om alleen of samen met anderen te doen, in de kerk of daarbuiten. Ze kunnen de vastentijd  inhoud en vorm geven. Lees meer »

Kersttoespraak Koningin Beatrix

Duurzaam leesvoer rond de Kerstdagen

Voor wie tijdens de feestdagen tijd neemt om te lezen, is er in de afgelopen weken weer van alles verschenen. Lees meer »

Terug naar het begin

.

De maker is onbekend. De muziek is van Coldplay  ‘The Scientist‘. Uigevoerd door good old Willie Nelson.

Op het leven

DISK arbeidspastoraat geeft een speciaal themanummer over duurzaamheid uit “Op het leven”.  Waarin ondermeer:
+ People, planet en profit vanuit christelijk perspectief
+ Columns van synode-preses Gerrit de Fijter (Protestantse Kerk in Nederland), bisschop van Rotterdam Ad van Luyn (Rooms-Katholieke Kerk), aartsbisschop Joris Vercammen (Oud-Katholieke Kerk) en RTL-nieuwsweerman Reinier van den Berg
+ Gespreksvragen om in een groep te bespreken

·> Ontdek de duurzame kansen voor uw kerk.