subscribe to the RSS Feed

Een hartelijke felicitatie

Op 21 juni verdedigt Martine Vonk, milieuactiviste bij Time to Turn en ARocha Nederland, aan de Vrije Universiteit haar proefschrift: The quest for sustainable lifestyles and quality of life contributions from Benedictine, Franciscan, Hutterite and Amisch philosophy of life (over duurzaamheid en kwaliteit van leven). Promotor is Prof. Dr. J.J. Boersema.

Kerk en Milieu wenst Martine, die inmiddels een deel van haar tijd besteedt aan het voorbereiden van programma’s over duurzaamheid voor de Evangelische Omroep, van harte geluk met haar doctorstitel.

Cursus Kerk en Duurzaamheid

De Cursus ‘Kerk en Duurzaamheid’  werd door Kerk in Actie en DISK samengesteld voor het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie. U kunt de cursus vrijelijk gebruiken en toepasbaar maken op de eigen lokale situatie.
Meer informatie: toerustingeneducatie.pkn.nl

Delft wordt 1000e Faritrade gemeente

Op zaterdag 4 juni krijgen wereldwijd een 7 tal steden, waaronder Madrid, Seattle en Delft, de titel Fairtrade gemeente.
De uitreiking van de titel aan burgemeester Verkerk vindt in Delft om 15.00 uur plaats op de Markt. De stad viert de mijlpaal van 1000 Fairtrade Gemeenten onder andere met het loslaten van 1000 ballonnen voorzien van kaarten waarop bedrijven en instellingen vertellen waarom zij aan de campagne meedoen. Daarmee roepen zij nog eens duizend mensen op om ook van hun gemeente een Fairtrade Gemeente te maken.
Meer op www.fairtradegemeenten.nl

Our Common Future 2.0 Eindconferentie

Op vrijdag 20 mei 2011 organiseert Our Common Future 2.0 het grootste Nederlandse duurzaamheidsevenement van 2011. Voor dit project hebben 400 mensen op basis van crowdsourcing samen een nieuwe duurzame toekomstvisie voor Nederland geschreven. Deze visie verschijnt in de vorm van een boek, dat op de conferentie in Arnhem wordt gelanceerd!
Bij aanmelding voor 1 mei kost een ticket slechts € 25,- .

Gepraktiseerde eerbied voor het leven

Column door Hans Bouma – april 2011

Over godsdienstvrijheid en ritueel slachten

Zijn er grenzen aan de godsdienstvrijheid? Een vraag die weer actueel is nu de Partij voor de Dieren, gesteund door een kamermeerderheid, een initiatiefwetsvoorstel heeft ingediend om het onverdoofde rituele slachten te verbieden. Lees meer »

Scheurkalender voor de 40-dagentijd

Net als vorige jaar geeft Tear voor de veertig dagen voorafgaand aan Pasen een kalender uit met Bijbelmeditaties (geschreven door de Hervormde predikant Jaap van der Windt uit Delfgauw) en informatieve en actieve tips voor een duurzamere levensstijl. De meditaties zijn tamelijk traditioneel gestemd, duidelijk bedoeld voor het meer orthodoxe smaldeel van de vaderlandse oecumene.
De kalender is te bestellen via www.tear.nl

Klimaatverandering: wegkijken of vooruitzien?

Interkerkelijke milieu- en klimaatwerkdag
Zaterdag 18 september 2010 • in ’t Harde Lees meer »

Naar de kerk

Ruim een op de drie autoritten is korter dan vijf kilometer. Op deze afstand is de fiets een logischer en aantrekkelijk alternatief. Milieu Centraal berekende dat met het vermijden van korte autoritten gemiddeld honderd euro per auto per jaar te besparen is op de brandstofkosten.
Ook het milieu gaat er dan op vooruit: per auto kan jaarlijks 185 kilo CO2 bespaart worden door vaker te fietsen of te lopen.
Lees meer >>