subscribe to the RSS Feed

Onderwijsportal Groen Kennisnet

Heeft u al een moment genomen om te kijken op het nieuwe onderwijsportaal op Groen Kennisnet? U vindt er allerhande materiaal om te gebruiken voor, bijvoorbeeld, de inleiding bij een discussieavond: streaming video’s, praktijkkaarten en digitale bronnen.

Kijk eens rustig rond op: www.groenkennisnet.nl

Alles over water

De Hydrotheek is een online bibliotheek met informatie over water: hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding of afvalwaterzuivering. De onderliggende database bevat ruim 30.000 bronnen uit een collectie die ook door Groen Kennisnet ontsloten wordt. De bronnen worden ontsloten op initiatief van  STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer).

Naar de Hydrotheek

De katoenuitdaging

Er is een groeiende vraag van consumenten naar biologische en fairtrade katoenen kleding. Deze marktvraag nodigt bedrijven uit om hun keten te gaan verduurzamen en biedt hen de kans tot productdiversificatie. Kleine katoenproducenten in ontwikkelingslanden nemen hierdoor kennis van duurzame teeltmethodes waardoor de werk- en leefomstandigheden verbeteren en zij een stabieler inkomen kunnen genereren. ICCO helpt hen die kans te benutten.

Zie: www.icco.nl

Kersttoespraak Koningin Beatrix

Ik spring over – nacht van de duurzaamheid

Kerk in Actie doet mee aan de campagne ‘Ik Spring Over’. U ook?

Op www.ikspringover.nl kunt u zien hoe leuk en makkelijk duurzaam leven is. Stap over op een groene energieleverancier, duurzame mode, LED-verlichting, energie van zonnepanelen, seizoensfruit en -groenten uit de regio, minder vlees of duurzaam vervoer.

Als u overspringt op 3 acties, ontvangt u 2 gratis kaartjes voor de Nacht van de Duurzaamheid op 10 november in Amsterdam.

Klimaatverandering in beeld

Het eiland Kiribati is een van de Gilbert eilanden in de Grote of Stille Oceaan. Het ligt nog net boven water. Lees meer »

Bezuinigingen voor diaconie en caritas

Niet omdat de overheid haar uitgaven wil beperken hoor! Bij de vele stappen die richting duuzaamheid, groen en een beter milieu genomen worden biedt het Rotterdams Milieucentrum een nieuwe optie: opZuinig. Een vrolijke website vol tips over energie – en waterbesparing, afval, voedsel en schoonmaken. Natuurlijk niet alleen erg interessant voor diaconie en caritas. Ook voor u: opZuinig mee!

Klimaatverandering en oorlog

Twee jaar geleden ging de Vredesweek er al (een beetje) over: het wetenschappelijk tijdschrift Nature gaf eind augustus een nieuwe bevestiging:  stijgende temperaturen leiden tot meer binnenlandse conflicten in Afrika, Latijns Amerika en Zuid Azië. Het heeft vooral te maken met de invloed van de  El Niño’s, warme winden die boven de Stille Oceaan ontstaan en vaak over heel grote afstand het weer kunnen bepalen.
Besproken in de NRC van 27/28 augustus 2011