subscribe to the RSS Feed

Cursus Kerk en Duurzaamheid

De Cursus ‘Kerk en Duurzaamheid’  werd door Kerk in Actie en DISK samengesteld voor het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie. U kunt de cursus vrijelijk gebruiken en toepasbaar maken op de eigen lokale situatie.
Meer informatie: toerustingeneducatie.pkn.nl

Zegt het voort:

(reCAPTCHA is onze beveiliging tegen spam)