subscribe to the RSS Feed

Dankdaglezing door Marjan Minnesma van Urgenda

MarianneMinnesmaOp woensdag 6 november, “Dankdag voor gewas en arbeid”, organiseert de werkgroep Economie & Geloof in Assen voor de vijfde maal een lezing rond het thema duurzaamheid. De Dankdaglezing wordt dit jaar uitgesproken door Marjan Minnesma. Zij is directeur van Urgenda, de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken.Marjan Minnesma staat voor het derde jaar jaar op rij op de 1e plaats van de Duurzame top 100, samengesteld en onlangs weer gepubliceerd door het dagblad Trouw. Met Urgenda wil ze Nederland van onderop verduurzamen. Ze helpt cateraars overstappen op biologisch voedsel, bevordert het elektrisch rijden en helpt woningen energiezuiniger te maken. Marjan Minnesma introduceerde de Dag van de Duurzaamheid en lanceerde in 2011 de succesvolle campagne “Wij willen zon” waarvoor ze zelf zonnepanelen uit China importeerde. Van huis uit is zij bedrijfskundige en werkte bij Shell en daarna bij Greenpeace.

Eind september haalde Urgenda het nieuws met de dagvaarding waarmee de actie-organisatie de Staat wil dwingen tot effectiever milieubeleid. Volgens Marjan Minnesma verzaakt de Staat. Zij stelt daarover de volgende vergelijking: “We rijden met 130 km per uur op een ravijn af. We horen dat er over een paar honderd meter een ravijn is, maar we minderen geen snelheid zolang we nog niet exact weten hoeveel meter. Urgenda kan niet afwachten. Wij trekken aan de noodrem, samen met zoveel mogelijk mensen”.

De Dankdaglezing vindt plaats in de Adventskerk, Lindelaan 49 te Assen, en begint om 19.30 uur. Na de lezing is er voldoende ruimte voor vragen en discussie. De toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage in de onkosten via een collecte bij de uitgang wordt op prijs gesteld. 

Zegt het voort:

(reCAPTCHA is onze beveiliging tegen spam)