subscribe to the RSS Feed

Derde Groene Kerkendag: voor elk wat wils

groenekerkendagPlenaire presentaties en twaalf workshops: de derde Groene Kerkendag van  zaterdag 11 oktober, ook nu weer in de Opstandingskerk in Houten, bood een veelkleurig programma. De honderdvijftig bezoekers vertegenwoordigden al evenzeer een grote diversiteit aan kerken, parochies en kloosters – en heel speciaal: de eerste Groene Moskee kon worden verwelkomd.

Sjaloom

Om even over tienen heeft dagvoorzitter Martine Vonk de aanwezigen welkom. Ze constateert dat er vandaag bezoekers gekomen zijn met een grote diversiteit in kerkelijke afkomst maar met een gemeenschappelijke motivatie en om dat laatste gaat het in de Groene Kerken. Ze haalt de organisatoren naar voren die met een warm applaus worden beloond voor al hun voorbereidende werk.

Dominee Mirjam Kollenstaart-Muis uit Ottoland staat in haar liturgische opening stil bij Genesis 2 , Deuteronomium 28 en de Engelenzang uit Lukas 2. ‘Groen doen we niet om bij God in een goed blaadje te komen maar uit dankbaarheid voor zijn trouw en om zijn sjaloom zichtbaar te maken.’

Tegels, gevels en broccoli

Niels de Zwarte is stadsecoloog in Rotterdam en actief lid van een Pinkstergemeente in Gouda. In een geestig betoog laat hij zien  hoe dorp en stad aan haar burgers en hun kerken kansen bieden om biodiversiteit te behoeden en te bewaken.  Door dingen niet te doen – tegeltuinen aanleggen bijvoorbeeld – en dingen juist wel te doen: nestkasten, kerktuinen, geveltuinen.

Jac Smits is diaken in de Schermer polder en betrokken bij de stichting ‘Manna’ die voor voedselbanken in de omgeving contacten legt met boeren om hun overtollige producten te helpen gebruiken. Vrijwilligers helpen bij de selectie, de verpakking en het vervoer van buitenmodel aardappelen, penen, spruitjes, broccoli en andere kolen. Smits presentatie maakt duidelijk dat op die manier vele honderden tonnen groenten hun weg vinden naar de klanten van voedselbanken in Noord Holland. Een prachtig voorbeeld van duurzaamheid in een veelomvattende betekenis.

de_KorteBisschop

Na een optreden van de muziekgroep ‘Schrijvers voor gerechtigheid’ en een koffiepauze krijgt bisschop De Korte (bisschop van het rooms-katholieke bisdom Groningen-Friesland en portefeuillehouder kerk en samenleving van de Nederlandse Bisschoppen) het woord. In een degelijk betoog schets hij cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen van na de oorlog en de spanning tussen vooruitgangsoptimisme en zorg over de toekomst van aarde en mensheid. Hij ziet kansen in de samenwerking van de drie godsdiensten die geloven in God de Schepper – die zien immers de mensen als ‘rentmeesters’, ‘hoveniers’ – en laat zien dat er binnen het Christendom verschillende mogelijkheden bestaan voor meer specifieke inspiratie – in de Oosterse Orthodoxie (die de werkelijkheid sacramenteel bekijkt), bij Franciscus of in de meer vrijzinnige benadering van ‘Eerbied voor het leven’ van Albert Schweizer. Met ‘Bijbels realisme’, uitgaand van de mogelijkheden én beperkingen van mensen, en rekening houdend met de ‘weerbarstigheid’ van de werkelijkheid, is een maatschappelijk verantwoorde manier van leven denkbaar die welvaart op wereldschaal eerlijker verdeelt. De Korte kijkt verwachtingsvol uit naar wat paus Franciscus volgend jaar in een aangekondigde encycliek over duurzaamheid gaat zeggen.

logoECEN2Peter Pavlovic, coördinator van ECEN en Zwaantje van ’t Veer, Nederlandse deelnemer, geven een korte impressie van een pas gehouden Europese oecumenische ontmoeting over duurzaamheid in Hongarije en wijzen op twee verklaringen die tijdens de bijeenkomst zijn gemaakt.

Groene Moskee

Voordat koster en medewerkers van de Opstandingskerk hun smakelijke lunch aan de deelnemers kunnen aanbieden, vindt nog een klein hoogtepunt plaats: de presentatie van de in het afgelopen jaar nieuw toegetreden Groene Kerken. Een opvallende rol is daarbij weggelegd voor de bestuursleden van de Centrum Moskee in Deventer, de eerste moskee die bij het netwerk van Groene Kerken is aangesloten. Een van hen reciteert enkele toepasselijke verzen uit de Koran en maakt van de gelegenheid gebruik om nadrukkelijk afstand te nemen van gewelddadig Islamisme zoals dat in de vorm van IS in de media verschijnt.

Middagprogramma

Na een tweede muzikaal intermezzo en de lunchpauze verdelen de deelnemers zich over de twaalf werkgroepen die ook deze keer weer een breed spectrum beslaan van inhoudelijke en methodische thema’s op het gebied van kerk, moskee, geloof en duurzaamheid. Er is veel belangstelling voor een nadere kennismaking met de Deventer Moskee maar ook voor de groep waarin praktische vragen kunnen worden gesteld,  voor de Arboretum Gemeente uit Wageningen en de kerken uit de Schermer die hun praktijk uit de doeken doen. Ook wie meer wil weten over natuurbescherming, energiebesparing en/of –opwekking, over betere communicatie of milieuefficiënt gedrag en beleid komt aan zijn trekken.

l_gkOm vier uur bij de uitgang laten de meeste deelnemers tevreden en enthousiaste geluiden horen. ‘Het was weer een informatieve en inspirerende dag – om op verder te bouwen!’

Zegt het voort:

(reCAPTCHA is onze beveiliging tegen spam)