subscribe to the RSS Feed

Drie hazen en een bange dochter

Column door Marian Hoek van Dijke – maart 2011

Marijke“Mam, waar gaan wij wonen als Nederland onder water staat?” Mijn dochter van tien kijkt me ongerust aan. Sinds een les over klimaatverandering zoemt het rond in groep zeven: over een paar jaar overstroomt Nederland en staan de huizen in Amstelveen onder water.

Hoe te reageren? Ik kom weg met de geruststelling dat het nog wel wat langer dan een paar jaar gaat duren voor de zeespiegel zo hoog gestegen is dat onze polder volloopt en dat we – mochten er natte voeten dreigen – het beste in de buurt van opa en oma in Emmen kunnen gaan wonen.
Ook leg ik uit dat het belangrijk is om nu goed voor het milieu te zorgen, zodat we voorkomen dat de aarde te veel opwarmt. Dat we daarom een groente- en fruittas van Odin hebben, spaarlampen, biologische en fair-tradeproducten gebruiken, er zonnepanelen op ons dak staan en een vrijwel werkeloze auto voor de deur. Dochterlief is dan trouwens al lang afgehaakt en weer achter Hyves gedoken.

Bovenkerkerpolder
polderDe volgende dag geniet ik extra van een wandeling rond de Bovenkerkerpolder, prachtig gelegen tussen Amstelveen en de Amstel. De bobbelige weilanden – ze doen me altijd aan konijnenvachtjes denken – drie langsrennende hazen, de knotwilgen en binnenkort weer love in the air met talloze nestelende weidevogels. Maar de Bovenkerkerpolder wordt op drie plekken bedreigd.

In het noorden van de polder wordt het uitzicht inmiddels vervuild door knalgele graafmachines en bergen met zwarte aarde. Loogman, succesvol eigenaar van een wasstraat in de buurt, heeft het plan opgevat om hier een golfbaan aan te leggen. De gemeente Amstelveen heeft toestemming gegeven, maar het ministerie en de provincie vinden, na protesten van milieuorganisaties, politieke partijen en bewoners, dat een golfbaan indruist tegen het bestemmingsplan. De provincie moet de plannen nu tegenhouden, maar doet niets. Wel loopt er een gerechtelijke procedure van een plaatselijke organisatie tegen de aanleg. graaf
Meneer Loogman is echter in de tussentijd alvast begonnen met het ophogen van het terrein en heeft al een flink aantal leden geworven.

Vierbaansweg door broedgebied
Het midden van de polder zou onderdeel worden van de Groene As, de ecologische hoofdstructuur. De plannen waren bijna rond, maar sinds de ‘Brief van Bleker’ ligt alles stil. In deze brief van eind 2010 vraagt de Staatssecretaris de provincies geen nieuwe verplichtingen aan te gaan op het gebied van landschapsbeheer.
Als laatste het zuiden van de polder, een plek die bekend staat als broedgebied van bijzonder veel soorten weidevogels. Daar wil de provincie de omlegging van de drukste provinciale weg van Nederland, de N201, aanleggen. De belangrijkste vraag voor de provincie is of het een tweebaans- of een vierbaansweg moet worden.

Provinciale Statenverkiezingen
Als betrokken burger lees ik in de krant over de procedures en rapporten, zonder dat ik er iets aan kan doen. Daarom ben ik blij met de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart. Het belangrijkste thema van deze verkiezingen is volgens o.a. Pauw en Witteman of het kabinet Rutte een meerderheid in de Eerste Kamer krijgt. Karla Peijs, Commissaris van de Koningin in Zeeland, maakte zich daar onlangs terecht boos over. De provincie heeft veel invloed op de inrichting van het landschap om ons heen. Krijgen we een polder met konijnevacht-weilanden of een biljartlaken-glad golfterrein? Houden we een kraamkamer voor weidevogels of krijgen we een drukke provinciale weg?
Zo zijn er in iedere provincie kwesties die onze directe leefomgeving raken. Mijn oproep is dus: maak deze verkiezingen niet te abstract en te strategisch, maar stem voor een beter milieu in je eigen omgeving!

Mijn stem gaat uit naar hobbelige weilanden met rennende hazen en naar een dochter die zich niet druk maakt over verdrinken in Amstelveen.

kp

Marian Hoek van Dijke is oud-medewerkster van de werkgroep Kerk en Milieu en nu adviseur communicatie en fondsenwerving bij Stek, voor stad en kerk, in Den Haag.

·> meer over de Bovenkerkerpolder: www.beschermersamstelland.nl.
·> De rechtbank heeft 4 maart 2011 uitspraak gedaan over de bouwvergunningen voor de golfbaan.
·> Provincie: Regio rond N201 ook in de toekomst bereikbaar.

Zegt het voort:

(reCAPTCHA is onze beveiliging tegen spam)