subscribe to the RSS Feed

Duurzame voedselketen vergt integrale aanpak

De Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding heeft haar visie verwoord in haar eerste rapport ‘Naar een integrale benadering van duurzame landbouw en gezonde voeding’.

Onderscheidend voor deze Raad zijn haar integrale benadering en de koppeling van gezonde voeding en duurzame landbouw. Hiermee wordt een nieuwe wetenschappelijke dimensie benadrukt die onderbelicht is geweest, en die kan bijdragen aan ook op lange termijn mens-, dier- en milieuvriendelijke en vitale productiesystemen. Deze Raad is opvolger van de Raad voor Biologische Landbouw en Voeding. Het grote verschil is dat de nieuwe Raad zich onafhankelijk van de biologische sector positioneert en zich zal richten op fundamentele, wetenschappelijke vragen rond duurzaamheid, landbouw en voeding.

Op www.ridlv.nl is een samenvatting en het hele rapport te vinden.

Zegt het voort:

(reCAPTCHA is onze beveiliging tegen spam)