subscribe to the RSS Feed

Groene synodevoorzitter

Samen met andere organisaties en groepen doet Kerk en Milieu voortdurend haar best om de kerken in ons land tot duurzaamheid te prikkelen, groene opstoppers uit te delen. Onze kerken lijken soms net een ‘astronautenmatras’ – je port en duwt maar even later is de impact alweer verdwenen. Maar we geven niet op – en voelen ons regelmatig gesterkt door kleine successen en door motiverende berichten uit de wereldwijde oecumene.

Zo’n inspirerend voorbeeld is het verhaal van de voorzitter van de United Church of Canada, Mardi Tindal. Na haar verkiezing in 2009 beloofde ze de extra carbon footprint van haar werk tot een minimum terug te brengen. Ze organiseerde haar reizen zo efficiënt mogelijk, nam zo min mogelijk het vliegtuig en bij voorkeur de trein. Op reis – met de Spirit Express –verzamelde ze in soulful conversations allerlei ideeën voor een groenere kerk en samenleving. Lees over haar missie op: www.united-church.ca

Zegt het voort:

(reCAPTCHA is onze beveiliging tegen spam)