subscribe to the RSS Feed

Inspirerende groenekerkendag

Zaterdag 14 december kwamen 180 mensen uit hele land in Houten bijeen voor de tweede groene kerkendag. De organisatie (Kerk in Actie en Tear) gaf zelf al het goede voorbeeld door de bijeenkomst CO2-neutraal te maken. Via Fair Climate Fund kocht de organisatie eerlijke CO2-rechten om de CO2-uitstoot te compenseren. Dit gebeurt door te investeren in projecten op huishoudelijk niveau in ontwikkelingslanden. Deze projecten verlagen daar de CO2-uitstoot en bevorderen op termijn het inkomen en de gezondheid van de gezinnen.

Martine Vonk loodste de aanwezigen op haar bekende sprankelende wijze door het programma.

Karin van den Broeke, sinds kort de Presis van de PKN, mocht de spits afbijten en deed dit met Psalm 100, een lofdicht voor een dankoffer. ‘God heeft ons gemaakt, wij behoren Hem toe’, daarom mag de mens de aarde zich niet wederrechtelijk toe-eigenen. Nee, God en mens zijn partners in het beheren en behoeden (dienen) van de schepping. Hoe we dit als christenen kunnen vertalen naar de praktijk van het beheer van de gebouwen, en het omgaan met elkaar en de Aarde is het onderwerp van deze bijeenkomst. Karin van den Broeke gaf de goed raad mee om eerst de richting te kiezen en daarna kleine stappen te zette op die weg. Je kunt niet alles tegelijk, hoe graag je dat ook zou willen.

Predikant Jaap van der Windt, maakte aan de hand van 2 Kor 8,9-15 duidelijk dat het hierbij gaat om evenwicht. Het gaat om geven en nemen. Geven als je wat over hebt en ontvangen als je tekort komt. Maar het gaat ook om de daad bij het woord te voegen. Laat het niet bij goede bedoelingen, maar kom in beweging. God schept de Aarde met al haar (biologische) rijkdommen in evenwicht, maar de mens verstoort dit evenwicht. We moeten dus op zoek naar de juiste balans door het maken van moedige keuzes.

Een interessante bijdrage kwam van twee technici die beiden bij de totstandkoming van het nationale energieakkoord betrokken waren. Ze lieten zien waar de afspraken uit het akkoord ook voor kerken van belang zijn en riepen en passant de kerken op om zich een volgende keer bij zo’n breed gezelschap als dat van het Energie akkoord aan te sluiten.

l_gkHet afgelopen jaar hebben nog elf kerken de keuze gemaakt om Groene Kerk te worden (de teller komt daarmee op 38) en deze werden in het zonnetje gezet. Uit de verhalen bleek dat opvallend veel kerken met zonnepanelen in de weer zijn. Wat ze nog meer doen is terug te vinden op de vernieuwde website www.groenkerken.nl.

Daarop is ook de Toolkit Duurzaam Kerkbeheer te vinden. De toolkit is tot stand gekomen door de inzet van heel veel deskundige vrijwilligers en werd deze dag gepresenteerd. De toolkit geeft informatie over bijvoorbeeld energie, isolatie, bouw en duurzaam beleggen. Het is een hulp bij zowel het maken van keuzes (welke, wat ?) als bij de realisatie (hoe?). Kijk er eens op uw gemak naar. Het advies dat werd meegegeven: ‘Klik niet op alles tegelijk, maar blijf wel klikken’.

De dag was vooral gericht op het elkaar ontmoeten, enthousiasmeren en inspireren. Dat werd in de pauzes en tijdens de workshops dan ook volop gedaan. De conclusie van de dag was dan ook dat het fijn is om te weten dat je er niet alleen voor staat. Dat er veel mensen bezig zijn om duurzaamheid binnen de kerkgemeenschap van de grond te krijgen. Door elkaar op te zoeken kunnen we elkaar daarin helpen en ondersteunen. De Groenekerkendag en de website dragen daar zeker aan bij.

– – – – – – – – – – – – – – – – – verslag van Marjolein Tiemens-Hulscher

Videoverslagje van NCRV:

Werkt niet? Bekijk dan hier het videoverslag.

Zegt het voort:

(reCAPTCHA is onze beveiliging tegen spam)