subscribe to the RSS Feed

Kamer kiest partij voor de dieren

De Tweede Kamer heeft met overweldigende meerderheid (116 voor en 30 tegen) het initiatiefwetsvoorstel aangenomen dat een verbod instelt op het onverdoofd slachten van dieren. Het overgrote deel van het parlement van mening is dat het onnodig lijden van dieren niet langer gerechtvaardigd kan worden op basis van tradities of godsdienst. Onverdoofd slachten wordt alleen toegestaan als het aantoonbaar niet leidt tot meer lijden dan bij gewone slacht.Zie: www.tweedekamer.nl

Zegt het voort:

(reCAPTCHA is onze beveiliging tegen spam)