subscribe to the RSS Feed

Het milieu verdient respect

door Peter Builtjes – september 2013

PeterBuiltjesKijkend en luisterend naar de uitzending van  Zomergasten met als gast Johan Simons, werd ik getroffen door zijn scherpe formulering dat in Nederland, maar ook in andere landen, er niet langer met respect met cultuur wordt omgegaan. Politici zijn er zelfs trots op dat ze wel verantwoordelijk zijn voor cultuur, maar er weinig van weten. Facts-free policy….

Ook milieu wordt, zeker de laatste 10 jaar, in Nederland met weinig respect behandeld. Nederland als gidsland op milieu gebied ligt lang en ver achter ons.

De reden daarvan kan niet zijn dat het milieu in Nederland zo veel verbeterd is. Neem nu luchtkwaliteit. Met de Po-vallei behoort het gebied Nederland-Ruhrgebied-Vlaanderen tot de meest vervuilde gebieden van Europa.

Dat wordt ook niet ontkent in Nederland, en ook de verkorting van de levensduur met zo’n 2 jaar staat niet ter discussie, maar dat leidt niet tot een scherpe aanpak en een versterkt beleid. Er wordt dus met weinig respect met milieu omgegaan, en helaas geldt dat niet alleen voor luchtkwaliteit.

Het lijkt er ook sterk op dat Nederland in Europa tot die landen behoort waar milieu een sluitpost is. In Duitsland bijvoorbeeld wordt door het milieu-ministerie (ja, men heeft daar wel een echt milieu-ministerie) in september een bijeenkomst gehouden onder de inspirerende titel “Schone lucht heeft een lange adem nodig”.  Mij bekruipt het trieste gevoel dat een bijeenkomst met een dergelijke titel op dit moment in Nederland niet gehouden zou kunnen worden.

Ik ben er van overtuigd dat het respect voor milieu in Nederland terug zal, terug moet komen. Wij, als mensen betrokken bij milieu, hebben het recht niet om op te geven. Wij moeten ons blijven inzetten, in onze eigen directe omgeving en bij ons eigen handelen, maar ook in het bredere politieke en maatschappelijke debat. Als voorbeeld: In de discussie rond schalie-gas dient met respect over milieu te worden gesproken en 130 km op snelwegen is ook een vorm van respectloos met milieu omgaan.

 

Peter Builtjes, augustus 2013

 


bron luchtkaart: www.aeronomie.be

Zegt het voort:

(reCAPTCHA is onze beveiliging tegen spam)