subscribe to the RSS Feed

Milieuklooster Stoutenburg moet sluiten

Na bijna 27 jaar komt er op 1 oktober a.s. een einde aan het bestaan van het milieuklooster Stoutenburg. De eigenaar van terrein en gebouw, Het Utrechts Landschap, vroeg een veel hogere huurvergoeding en heeft kennelijk andere plannen met haar bezit. Acties en juridische strijd van de bewoners leverden niets op. Zo eindigt een lange geschiedenis van Franciscaanse milieuspiritualiteit op een unieke locatie (gebouw, bos en tuin) waaraan tientallen vrijwilligers deelnamen en waarvan talloze bezoekers mochten genieten.

De huidige bewoners vertrekken komende weken naar verschillende andere plaatsen om daar hun idealen voort te zetten. Een groepje gaat verder in ‘het groene kloosterhuis’ in St Agatha bij Cuijk, anderen beginnen een ‘groene communiteit’ in Amersfoort.

Zie voor nadere informatie: www.stoutenburg.nl.

Zegt het voort: