subscribe to the RSS Feed

Over de grens: Tijd voor de Schepping in Brussel

l_EcokerDe kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel was maandagavond 7 september goed gevuld. Een groep vertegenwoordigers van de Brusselse kerken onder leiding van aartsbisschop Léonard ging er voor in een oecumenische viering ter gelegenheid van de zojuist begonnen Tijd voor de Schepping (Time for Creation).

logoECEN2Een werkgroep met onder andere de Belgische Ecokerk, de werkgroep Kerk in de Samenleving van de Belgische Protestantse Kerk en de  milieugroep van de Europese oecumene, ECEN, had de dienst voorbereid.
Steven Fuite van de Belgische Protestanten hield een mooie preek over Marcus 7:31-37 (‘Effatha’: ga open!) en riep de aanwezigen – en over hun hoofden de wereldleiders – op om ogen en oren te openen voor de dreigingen van klimaatverandering.

De aanwezigen tekenden na afloop massaal  de oproep die door de organisatoren was voorbereid.

Een uitvoeriger verslag met beelden van de viering en de tekst van de Belgische petitie zijn te vinden op de website van Ecokerk: Kerkleiders willen dat politici haast maken met intern Belgisch klimaatakkoord.

Zegt het voort: