subscribe to the RSS Feed

Wereldarmoededag

17 oktober 2018

De Internationale dag voor de uitroeiing van armoede (ook: Wereldarmoededag, of Werelddag van verzet tegen extreme armoede) wordt jaarlijks over de hele wereld ‘gevierd’ op 17 oktober. Deze dag is in 1992 officieel erkend door de Verenigde Naties, maar de eerste viering vond al plaats in Parijs in 1987: 100.000 mensen verzamelden zich op het Human Rights and Liberties Plaza in Palais de Chaillot om mensen te herdenken die lijden onder armoede, honger, geweld en angst.
Bron: WikiPedia.

St. Hubertus

3 november 2017

Volgens een legende was Hubertus (655-727) een jager die zelfs op kerkelijke vierdagen op jacht ging. Op Goede Vrijdag werd hij gevolgd door een hert. Oog in oog met dit dier zag hij dat er een kruis tussen zijn gewei schitterde. Hij hoorde een stem die hem opriep zijn leven niet aan de jacht, maar aan God te wijden.

Op zijn naamdag worden broodjes gebakken, vaak met een ingebakken kruis: Hubertusbroodjes.

Zie www.bakkerijmuseum.nl

Divali

19 oktober 2017

Divali is een vrolijk Hindoefeest, het feest van de duizend lichtjes. Divali is gewijd aan Maha Lakshmi, de godin van het licht, de voorspoed, het geluk, het succes, de wijsheid en de welvaart.

Bij het Divali-feest gaat het om de goede dingen die het kwade overwinnen: het licht wint het van de duisternis, de warmte van de kou, de waarheid van de onwaarheid en de reinheid van de onreinheid.

Evenementen staan op www.divali.nl

Wereld Waterdag

22 maart 2017

In 1993 hebben de Verenigde Naties 22 maart uitgeroepen tot Wereld Waterdag voor het creëren van bewustwording over de nationale en mondiale waterproblematiek.
De VN omschrijft Wereld Waterdag als volgt. “A day to celebrate, a day to change, a day to prepare”.

Het thema van 2017 is Why waste water [pdf]?

Over de hele wereld vinden allerlei activiteiten plaats. Zo ook in België en Nederland.

U kunt bijvoorbeeld meelopen met Wandelen voor water.

Duurzame Dinsdag

6 september 2016

koffer3

Op de eerste dinsdag van september laten wij het Kabinet zien hoeveel duurzame initiatieven er leven in de samenleving. Ook uw idee kan daar bij zitten!
Duurzame Dinsdag is daarom ‘De dag dat de samenleving met antwoorden komt’.

Informatie: www.duurzamedinsdag.nl

 

Scheppingsperiode

1 september 2016

Jaarlijkse periode voor oecumenische aandacht voor de schepping van 1 september – 15 oktober. De scheppingszondag is de eerste zondag van september.

In de orthodoxe kerken begint op 1 september de voorbereidingsperiode van het openbaar worden van Jezus als licht van de wereld. Een tijd van verdieping bij het afnemende licht. Wellicht dat wij rond de zonnebloem, zonnebloemzondag of andere dagen in de scheppingsperiode stil staan bij zieken, de kwestbare aarde, onze prachtige, wonderlijke moeder die zo ernstig uitgeput en aangetast wordt door ons.
Lees meer »

40-dagentijd en Pasen

18 februari 2015

De periode voor Pasen is er een van rust en inkeer.

Broederlijk delen
Op 18 februari, Aswoensdag start Broederlijk Delen een campagne over mijnbouw in Peru, en de gevolgen voor mens en milieu. De komende vijf jaar legt de organisatie de nadruk op een duurzame levensstijl, en ‘leven met genoeg’ als DNA van Broederlijk Delen. Hiervoor vindt ze in Ecokerk alvast een partner. Lees meer.

Bewust naar Pasen
Onder deze noemer organiseert De Doornse Raad van Kerken jaarlijks een oecumenisch vastenproject. Elk jaar wordt een thema gekozen om de deelnemers bij die bezinning op weg te helpen. In 2014 is dat de ‘De vruchten van de Geest’, in 2013 was het ‘Ik ben …’.
U kunt natuurlijk goed zelf een thema kiezen. Er is veel materiaal beschikbaar op www.scheppingvieren.nl.

Vasten voor het klimaat
Sluit je aan bij vele andere deelnemers via Fast for the climate.

Gezamelijk eten
Dit ligt niet voor de hand in de vastentijd. Toch zijn er tal van passende gerechten te vinden op Samen eerlijk eten om betekenisvol de maaltijd te nuttigen. Ook voor de paasdagen natuurlijk.

Time to reTurn tips
Time to Turn is onlangs opgeheven. Toch bieden zij nog tips voor de veertigdagentijd.

Warme truien dag

6 februari 2015

logoWarmTruiZet de verwarming lager, trek een warme trui aan en bespaar -zonder verlies van comfort – 7% energie per graad en dus 7% CO2 uitstoot.

Doe ook mee aan de nationale energiebesparingsactie van Het Klimaatverbond & Greenchoice! Bekijk de toolbox!

Zie: www.warmetruiendag.nl

Een toepasselijk artikel: Verwarm je kleren, niet je huis. Want als je lichaam het koud heeft is het efficiënter om dat lichaam te verwarmen dan om de ruimtes daaromheen (huis, auto, school, kantoor) te verwarmen.