subscribe to the RSS Feed

Vasten voor het klimaat

Fast-for-the-ClimateJongeren uit Luthers Amsterdam vasten vanaf aswoensdag tot Pasen voor het klimaat. Ze roepen anderen uit hun kerk en uit andere levensbeschouwingen en netwerken op om in te haken.  Het gaat hierbij zowel om leden van kerken als ook mensen met andere levensbeschouwingen zoals o.a. joden, moslims en boeddhisten.

De actie is onderdeel van de wereldwijde actie Fast for the Climate, waar jongeren en volwassenen uit 90 landen aan mee doen. De deelnemers onderstrepen met Fast for the Climate hun zorg om de aarde en toekomstige generaties en hun solidariteit met volken die onbarmhartig getroffen worden door extreme weersomstandigheden.

De Lutherse jongeren in Amsterdam gaan nu focussen op de zgn. 40-dagentijd, de tijd tussen aswoensdag (dit jaar op 18 februari) en Pasen. Dit is voor christenen traditioneel een tijd van vasten. Het vasten kan op eigen wijze ingevuld worden. De een kiest er voor om doordeweeks geen vlees te eten, een ander onthoudt zich een dag per week van social media of gaat minder tv kijken en weer een ander laat de koek- en snoeptrommel dicht. De uit te sparen tijd wordt gewijd aan meditatie en lezen over klimaatproblemen. Uit te sparen geld wordt bestemd voor een project waar in lutherse en andere kerken in Nederland tijdens de 40-dagentijd voor gecollecteerd wordt nl. rampenpreventie in Madagaskar.

Na de 40-dagentijd gaat de actie verder op elke eerste maandag van de maand. De actie loopt door tot de volgende VN-klimaattop in Parijs in december 2015, waar ook weer lutherse jongeren aanwezig zullen zijn. Fast for the Climate wil regeringsleiders aanvuren om tijdens deze top belangrijke stappen te maken. De lutherse diaconie van Amsterdam ondersteunt Fast for the Climate en schrijft een brief aan minister-president Rutte en minister Melanie Schultz (infrastructuur en milieu).

Wie mee wil doen kan terecht op www.facebook.com/FastfortheclimateNL of op www.diaconie.com

Zegt het voort:

(reCAPTCHA is onze beveiliging tegen spam)