subscribe to the RSS Feed

Verbondenheid in stilte

Door de organisatie van de eerste stiltedag op 30 oktober (zie www.dagvandestilte.nl) krijgt een eeuwenoude waarde  een nieuwe vorm van verbondenheid dwars door levensovertuigingen heen. In de bijbel lezen we dat profeten en Jezus de stilte opzochten om   de “stem van de Ander” te horen, de stem van het hart, de tegenstem of die van het grote geweten.

Abdis Emmanuel Sipkes zegt:
“De stilte is de voedingsbodem voor ons bezig zijn, ons bidden, ons creatieve, scheppende werk, maar ook voor aandacht voor elkaar en de wereld. Stilte is de ruimte voor God om bij ons “verblijf” te nemen. Die stille ruimte is onmisbare tijd die wij beschermen en scheppen voor God de  Schepper. In ons religieus leven, zoals in elk klooster, kennen we verschillende momenten van stilte en rust. In drie van onze dagelijkse vieringen ligt het accent op een gezamenlijke stilte. Daarnaast kennen we, buiten onze werktijden, nog een tijd voor stille lezing en meditatie. Binnen een dag zijn er dus verschillende momenten dat we ‘stil’ vallen.”
(uit: Levend Huis-ecospiritualiteit en schepping, Kok, 2008)

In katholieke, orthodoxe en protestante kerken wordt dat vaak vorm gegeven door  stilte rond de gebeden.

November is in de christelijke traditie een tijd van stille verbondenheid met degene die hier op aarde zwijgen. Onze overledenen worden herdacht op 1/2 november rond Allerheiligen en Allerzielen of op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Dit jaar staat op 20 november een lezing uit het bijbelboek Daniël op het oecumenische leesrooster:
‘De verlichten zullen stralen als het fonkelde hemelgewelf, en degene die velen tot gerechtigheid hebben gebracht, als de sterren, voor eeuwig en altijd ‘ Daniël 12, vers 3).

Symboliek
In stilte kun je met herfstmaterialen een symbolische schikking maken voor thuis of in de kerk. Maak bijvoorbeeld met takken een vorm van een ster, leg daarbij afgevallen herfstblad en voor een ieder die je wil gedenken een waxinelichtje met een een gele of witte herfstchrysant. Of maak een krans met rozenbottels. In het spoor van rechtvaardigen wil je recht doen aan de schepping en gebruik je bloemen en takken van het seizoen.

Andere suggesties zijn te vinden op www.liturgischbloemschikken.nl, -> klik op Kerkelijk jaar / Herfst.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Door: Tini Brugge – Kerk en Milieu/ Ecologische Duurzaamheid, Raad van Kerken.

Zegt het voort:

(reCAPTCHA is onze beveiliging tegen spam)