subscribe to the RSS Feed

Viva sobrietas

FM

‘Vasten’ mag aan oecumenische bekendheid winnen, van oorsprong hoort het toch meer bij het rooms-katholieke kerkgevoel. In het Franciscaans Maandblad van maart is een interview te lezen met de directeur van Sobrietas, de rooms-katholieke soberheidsbeweging die van traditionele drankbestrijding naar een moderne matigheidsbeweging is gegroeid. ‘Ons consumptief handelen belast het milieu enorm’ staat erboven.
Zie www.franciscaansebeweging.nl

Zegt het voort:

(reCAPTCHA is onze beveiliging tegen spam)