subscribe to the RSS Feed

Vredesweek 2012

De Vredesweek 2012, van 15 t/m 23 september, heeft als motto ‘Powered by Peace’ en wil een einde maken aan geweld en onrecht rond het delven van grondstoffen. Olie, steenkool, goud en andere grondstoffen zijn vaak de oorzaak van conflict in plaats van een bron van welvaart en vrede.
De recente discussie over het goud in de Olympische medailles is hier een goed voorbeeld van.

Opbrengsten uit grondstoffen komen vaak niet ten goede aan armoedebestrijding, maar worden gedeeltelijk besteed aan het leger, of komen zelfs terecht bij rebellengroepen en criminelen. Op deze manier ontstaan nieuwe conflicten en worden lopende conflicten in stand gehouden. Regelmatig gaat de exploitatie gepaard met mensenrechtenschendingen.

In Colombia bijvoorbeeld kunnen strijdende groepen zich bewapenen en de bevolking onderdrukken met de opbrengsten uit mijnbouw. Mensenrechtenschendingen zijn er aan de orde van de dag.

In de Vredesweek van 15 t/m 23 september vraagt het Ministerie van Vrede aandacht voor dit belangrijke thema. Grondstoffen moeten niet langer grond zijn voor conflict maar wereldwijd een bron van vrede worden.

U kunt hier uw evenement voor de vredesweek aanmelden.

Zegt het voort:

(reCAPTCHA is onze beveiliging tegen spam)