subscribe to the RSS Feed

Windenergie een zegen voor het Friese platteland

Veel Friezen – en helaas ook hun provinciale gedeputeerden – denken er anders over maar de Vereniging Friese Dorpsmolens  blijft eigenwijs: er liggen grote kansen voor energieopwekking met windturbines voor dorpen die bestaande parken willen opschalen. Zeker nu het energienet weer ruimte heeft en een minder aantal grotere energie efficiente turbines veel meer oplevert dan vele tientallen kleinere.Wie meer van wil weten kan terecht bij de
Feriening Fryske Doarpsmûnen
secretariaatsadres Greate Buorren 31
8732 Kûbaard

Kijk ook bij www.noordenwind.org

Zegt het voort:

(reCAPTCHA is onze beveiliging tegen spam)